อิงอิง อิงณภัสร์ วอนมาช่วยเสียภาษี พาดพิงถึงคนที่บวช

เอ๊ะ….อย่างไงอยู่ดีๆก็มีเรื่องราวให้ติดตาม หลังจากที่สาวอิงอิง อิงณภัสร์ ที่เคยตกเป็นกระแสกับดาราดัง


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เจ้าตัวได้เผยถึงบุค ค ลหนึ่ง ที่หล ายคนอาจจะ เชื่อ มโยงไปหาได้


เพราะเธอถูกเรียกเก็ บภาษี หลังจากที่ถูกอีกฝ่ายให้เปิดบริษัทเมื่อห ล ายปีก่อน และไม่เคยได้เงิ นจากตรง ส่วนนี้


เลยอยากจะขอวอรให้มาช่วยเคลียร์ภาษาเพื่อที่จะปิดบ ริ ษั ท เนื่องจากเงินเข้ามาเป็นจำนวนมาก


โดยเธอได้เผยว่า ไม่รู้นะคะว่าบว ชหรื อยั ง สึกหรือยังไม่ได้ส นใจในชีวิตสักเท่าไหร่


แต่เธอก็รู้สึกดีมากที่มีหล ายคนพย า ย ามติดต่อเรามาโดยตล อด ด่าไปแล้วก็ไม่จบ ปล่อยให้คุยกับอากาศไป


จนกระทั่งมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัท ที่เธอได้เปิดไว้ โดยใช้ชื่อแ ม่ข องเธอ เนื่องจากตอนนั้นเธออายุไม่ถึง 20


และเธอต้องไปทำงาน เป็นพนั กงานไม่เคยเป็นเด็กฝึ กง านและสั่งให้พ นักงานเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง


รู้แค่ว่ายอด เงิน ที่เข้ามาค่ อ นข้างเยอะมาก แต่ยืดเยื้อมาหลายปี จนมีการสั่งให้จ่ายภาษี


อีกทั้งงานล่าสุดก็ยังไม่จ่าย ให้ไปร่ วมราย ก ารฟรี 8 ตอน ที่เธอออกมาครั้งนี้ไม่ได้หิวแสงแต่อย่างใด


แต่เธออยากให้มาช่วยเคี.ล ยร์ภาษี เพื่อที่จะได้ปิดบริษัทของเธอ พร้อมทั้งลั่นว่า เศรษฐีไม่ใช่เหรอ..


อย่าเป็นป ลิ งดิ้ ถ้าสิ่งที่พูดมามันผิ ดจ ริง ๆ ไปฟ้องศ า ลเลย ส่วนที่มีคอมเม้นต์ให้ไปโหนกระแส นั้น


เธอก็ยังบอกว่าไปน่าจะเสียเวลา เพราะเอาเงินฟ า.ดหัว 1.5หมื่น อวยเพื่อน เชิญไปเพื่ออะไร..

ภาพของอิงอิง อิงณภัสร์

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *