ไฮโซปอ แก้บนไอ้ไข่ ถวายอุลตร้าแมน สูง 5 เมตร ตัวเดียวในโลก

“ปอ-ตนุภัทร” ผู้ต้องหา ค ดี “แตงโม-นิดา” นำอุลตร้าแมนยักษ์ ความสูง 5 เมตร

ตัวเดียวในโลกไป แ ก้ บ น ที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ไ ฮ โ ซ ปอได้เล่าผ่าน อิ น ส ต า แ ก ร ม ว่า Ultraman สูง 5 เมตร ตัวเดียวในโลกใบนี้

ไปขอพร ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว สำเร็จได้ตาม เ ป้ า หมาย แต่ ปั ญ ห า ที่ตามมา

หาที่สร้าง ไม่ได้ เพราะไม่มีใครรับงาน สูงใหญ่เกินไป พอหาคนทำได้แล้ว หาวิธี ขนส่งต่อ ไม่ได้อีก

จนหาวิธีได้ ขนส่งได้แล้ว จะ เ อ า ไป ถวาย หาที่วาง เอาลงไม่ได้ ง่ายง่ายอีก

น้องชายสุด ที่ รั ก รุ่นใหญ่ นครศรีธรรมราช Man A. Athimuttikun แก้ ปั ญ ห า ให้

จน ภ า ร กิ จ นี้ได้ถวาย แ ก้ บน ตามความตั้งใจ สำเร็จ ขอบคุณน้อง รั ก มาก ค รั บ

วันนี้ใครไปวัดเจดีย์ จะได้เห็น ultraman ตัวเดียวในโลกนะ ค รั บ จะถวายอะไร

ใหญ่ ใหญ่ตั้งคิดให้ดีดี นะ ก่อน เ อ า ลง ติด ปั ญ ห า เยอะมาก จุดธูป จุดเทียน แ จ้ ง

ขอ อ นุ ญ า ต ลงได้เลยครับ งง เลย ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายาม ทำให้สำเร็จ

ไ ฮ โ ซ ปอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *