เป้ย ปานวาด โพสต์ถึง แตงโม สานละครต่อ

สำหรับ ล ะ ค ร เรื่อง คุณชาย ช่อง One31 ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่หลายคนต่าง ร อ ค อ ย เนื่องจากเป็น ล ะ ค ร เรื่องสุดท้ายที่ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา ถ่ายทำไว้

ก่อนจะ เ สี ย ชี วิ ต ซึ่งยัง ถ่ า ย ไม่เสร็จ แต่ทางด้านทีมงานก็ ตั ด สิ น ใ จ ให้ น า ง ร้ า ย หน้าสวย อย่าง เป้ย ปานวาด เข้ามารับ บ ท บ า ท นี้แทน

ล่าสุด ทางด้านเป้ย ปานวาด ได้ออกมาโพสต์ข้อความสุด ซึ้ ง ถึงสาวแตงโมว่า ถึงคน บ น ฟ้ า วันนี้ ล ะ ค ร จะเริ่มออก อ า ก า ศ เป็นวันแรก

ไม่รู้จะทำได้ดีแบบที่โม ว า ด ไว้หรือไม่ แต่ก็ ทุ่ ม เ ท และ พ ย า ย า ม เต็มที่แล้ว รวมทั้งมีความ ก ด ดั น และความ กั ง ว ล ต่างๆ ก็ ส า ม า ร ถ ก้าวผ่านมาได้

เพราะมีโมเป็น แรง บัน ดาล ใจ และความ ตั้ ง ใ จ ที่จะทำให้โม ด้วยความที่ เ ว ล า กระ ชั้น ชิด พี่หวอ กำ กั บ เก่งมาก และยัง ค อ ย บอก ค อ ย สอนให้ตีความบท จั น ท ร์ ว่า

จะออกมาในรูป แ บ บ ไ ห น ตงตงก็น่ารัก ทั้งส่ง กำ ลั ง ใ จ และส่ง อ า ร ม ณ์ ให้เข้าถึง บ ท แม่ลูกได้เร็ว ทั้งนี้ได้เผยว่า ทีมงาน นั ก แ ส ดง ทุกคน คิ ด ถึ ง โม

เพราะการจากไปของโม นั้นทำให้ หั ว ใ จ หลายคนนั้น เ จ็ บ ป ว ด และ ค า ด ห วั ง จะดู ผ ล งา น ชิ้นสุดท้ายของโม บ ท จันทร์ เ ห ม า ะ กับโมมาก เชื่อว่าถ้าโมเล่น

มันต้องออกมาดีมากแน่ๆ ต้อง ข อ บ คุ ณ พี่บอย พี่ป้อนที่ไว้ ใ จให้เป้ย ส า น ต่ อ บทจันทร์ เพื่อ ม อ บ เป็น ข อ ง ขวั ญ ให้กับโม หวังว่าจะ ช อ บ มันนะ

สุดท้าย อยากให้โมมีความ สุข ไม่ต้อง กั ง ว ล หรือ ห่ ว ง อ ะ ไ ร แล้ว ไปเป็น น า ง ฟ้ า อยู่บนนั้น ห ลั บ ให้ สบาย จะอยู่ ใ น ใ จ ของพวกเราเสมอ

โพสต์เป้ย

เป้ย แตงโม

เป้ย ปานวาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *