เผยโปรแกรม นักตบสาวไทย 4 นัด รอบ2 ชิงแชมป์โลก

สำหรับการ แ ข่ ง ขั น ว อ ล เ ล ย์ บอล หญิง ชิง แชมป์ โ ล ก 2022 ซึ่งทางด้านนัก ว อ ล เ ล ย์ ทีม ช า ติ ไทย ได้ผ่านเข้ารอบ 2

ที่โปแลนด์ได้สำเร็จ โดยทีมสาวไทย สามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ชนะ 4 แพ้ 1 มี 10 คะแนน

ทำให้คว้าอันดับที่ 2 กลุ่มได้ และผ่านเข้า ร อ บ ต่อไปในกลุ่ม F ร่วมกับ ตุรกี โปแลนด์ และ โดมิกัน

จากกลุ่ม B และ 4 ทีมจากกลุ่ม C ประกอบด้วย อ เ ม ริ กั น อั น ดั บ 1 ของ โ ล ก เซอร์เบีย อัน ดับ 5 ของ โ ล ก

เยอรมนี อั นดั บ 12 ของ โ ล ก และ แคนาดา อั น ดั บ 15 ขอ งโ ล ก ทั้งนี้  มี โ ป ร แ ก ร ม การ ขั น แ ข่ ง รอบต่อไปของ

นักตบสาวไทย ดังนี้ วันที่ 4 ต.ค 65 เ ว ล า 20.00 ทีมช าติไทย พบกับ ทีม ช า ติ แคนาดา

วันที่ 5 ต.ค 65 เว ล า 20.00 ทีม ชา ติไทย พบกับ ทีม ช า ติ เยอรมนี

วันที่ 7 ต.ค 65 เ ว ล า 20.00 ทีมช า ติไทย พบกับ ทีม ช า ติเซอร์เบีย

วันที่ 8 ต.ค 65 เว ล า 20.00 ทีมชา ติ ไทย พบกับ ทีมช า ติสห รั ฐ อเมริกา

ตารางแข่ง

ทีม ช า ติ ไทย

นั ก ต บ สาวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *