ธามไท คอมเมนต์ โฟร์ หลังมีข่าวเลิกกันแล้วไม่รีเทิร์น

นัก ร้ อ ง ส า ว “โฟร์ ศกลรัตน์” ได้ออกมา เ ปิ ด ใจ ทางช่อง ยู ทู บ “Four Sakonrut” ว่าตอนนี้ โ ส ด แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์

หลัง ค บ หาดู ใ จ ห นุ่ ม ธามไท มานานกว่า 7 ปี ยอมรับ เ ลิ ก กับธามไทมาหลายเดือน ส า เ ห ตุ หลาย ปั จ จั ย

มีการผ่านความคิด มีการ ป รั บ เปลี่ยน มีการคุยกัน เ ลิ ก กันด้วยดี จ บ กันด้วยดี ไม่ได้ ท ะ เ ล า ะ อะไรกัน

ตัวเองโตขึ้นมาอีก ส เ ต็ ป ไม่ได้อยากจะ เ ที่ ย ว เล่นไปวันๆ พอคุยกันก็ได้บท ส รุ ป ว่า แ ย ก ย้ า ย ไหม

โฟร์ บอก น้ำตาจะไหล ตอนแรกก็คิดว่ามีโอกาสคืนดี แต่ลองอยู่กับตัวเอง ใช้ชีวิตของตัวเอง ให้เขาลองใช้ชีวิตของเขา

เดือนกว่า 2 เดือน มั น ไม่ได้มีการพยายามเข้ามาหากัน ก็เข้าใจ เ ห ตุ ผลธามนะ ยังไม่มี อ น า ค ต ให้โฟร์เลย

จะไปทางไหนดี ก็ต้องปล่อยให้โฟร์ไปเจอคนที่พร้อม ไปเจอคนที่ ซั พ พ อ ร์ ต ได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่

มันเลยไม่มีทางกลับมา ค บ หรือดีกัน เรื่องนี้ไม่มีใคร ผิ ด เราก็คุยกันแล้ว ค บ มา 7 ปีไม่ใช่7เดือน มั น ไม่ใช่อะไรที่ ง่ า ย มากๆ

ก่อนหน้านี้ที่เราตกลงว่า เ ลิ ก กัน เราก็คุยกันว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ เป็นพี่น้องกันได้ เป็นคนที่ยังหวังดีต่อกันอยู่

แต่พอผ่านเวลาไป โฟร์ มู ฟ ออนไม่ได้ ไม่ได้ โ ก ร ธ หรือ เ ก ลี ย ด แต่ต้อง ตั ด ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขา ออกมาจากชีวิตเขาเลย

ส่วนเรื่อง แมว ก็อยู่บ้านธามไท ไม่ได้เจอน้องเลย คิดว่าเดี๋ยวก็คงคุยกับธามไทเรื่องจะแบ่งกันเลี้ยง

เรื่องโฟร์กับธามจบกันด้วยดีไม่ได้มี ปั ญ ห า เรื่องใดเลย เป็น ปั ญ ห า โฟร์กับธามเองนั้น ด้าน ห นุ่ ม ธามไทได้เข้าไปคอม เ ม น ต์

ค ลิ ป ดั ง กล่าว พร้อม ปั ก ห มุ ด ข้อความติดตลกไปอีกว่า แมวพอคืนได้ แต่ความรู้สึกดีๆ สปอร์ตบราและก็เดรสกับ ส้ น สูงไม่คืนนะ

แ ฟ น ค ลั บ แห่คอม เ ม น ต์ รัวๆ อาทิ คืนที่ดีคือคืนมา ค บ กัน , เห็นคอม เ ม น ท์ นี้ชั้น ร้ อ ง ไ ห้ เลย งงมาก , Omggg มา เ ม้ น เองเลย

ธามไท

โฟร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *