เบิร์ด เทคนิค โพสต์ถึง แตงโม นิดา

เหลือแต่ความ ท ร ง จำ เบิร์ด เทคนิค โ พ ส ต์ ถึง แ ฟ น ส า ว แตงโม นิดา ผู้ ล่ ว ง ลั บ ร้อง ไ ห้ หนักขอความช่วยเหลือ ด่ ว น

หลังทำโทรศัพท์ที่มีทั้งรูปและ ค ลิ ป ความ ท ร ง จำหาย โดย เ จ้ า ตัวเผยว่า “ภาวนาขอ พ ร ะ เจ้าก็แล้วขอโมก็แล้ว (อีโมติคอนร้อง ไ ห้ ห นั ก)

ถ้าไม่เจอผมก็คงไม่มีรูปลงแล้วความรู้สึกเหมือนกับการ สู ญ เ สี ย ของที่เรา รั ก มากไป หามา2คืนแล้ว ขอให้เจอคนดีเก็บได้

ผมมี ค่ า เ สี ย เวลาให้คับ (อีโมติคอนร้อง ไ ห้ ห นั ก) พร้อม แ ท็ ก ไ อ จี บอกแตงโมด้วยว่า @melonp.official

ที่ รั ก เขาทำโทสับหายเขารักษามันไม่ดี ความทรงจำ รูปเรา2คนคงไม่มีอีกแล้ว เหลือแต่ความทรงจำในสมองของเบิร์ด

ก่อนจะ โ พ ส ต์ อีกเป็นอีโมติคอนร้อง ไ ห้ ห นั ก มากแบบรัวๆเต็ม แ ค ป ชั่ น พร้อมทั้งบอกว่าทำมือถือหายที่แยกคอกวัว

เมื่อคืนวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ช่วงเวลาตีสาม ใครเจอให้ฝากไว้ที่ สน.ชนะ ส ง ค ร า ม หรือ ที่ แอนนา

หรือที่ร้าน หรือทักส่วนตัว โดยเบิร์ดขอร้องพร้อมจะให้ ค่ า ตอบแทนด้วยนั้น ท่ามกลางคอม เ ม น ต์ ส่งกำลังใจให้หาโทรศัพท์เจอเร็วๆด้วย

เบิร์ด เ ท ค นิ ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *