ไบร์ท​ วชิรวิชญ์ เปิดใจครั้งแรก​ รับรู้จัก​ อภิรักษ์

ล่าสุด​ พ ร ะ เอก ห นุ่ ม สุด ฮ อ ต​ “ไบร์ท​ วชิรวิชญ์” มี เ อี่ ย ว กับ ค ดี ใหญ่ แ ช ร์​ Forex-3D

ซึ่ง เ พ จ ดั ง เผยว่า​ ไบร์ท​ ลง ทุ น ใน Forex-3D​ ไป​ 775,000 บาท​

ทำให้​ ไบร์ท​ ต้องออกมา ชี้ แ จ ง​ ว่า​ ยอมรับว่ารู้จักกับ​ อภิรักษ์​ จริง​ ตั้งแต่อายุ​ 15-16​ ปี

คนที่อยู่รอบตัวก็ ล ง ทุ น หมด​ เล่นและได้ เ งิ น จริงๆ​ แต่ไม่มี ทุ น​ เลยไปขอแม่มา​ 5หมื่น​ ก็ได้จริง

แต่ตอนเล่นยังไม่มีชื่อเสียง​ ล ง ทุ น ไปทั้งหมด​ 775,000​ บาท​ ตอน โ ด น โ ก ง ก็ เ ค รี ย ด มาก

เป็น เ งิ น สำรองครอบครัวหายไปหมด​ ช่วงแรกๆก็เชื่อเขา ส นิ ท ใ จ เพราะรู้จักตั้งแต่เด็ก

แต่ถือเป็นบทเรียน​ ไม่อยากกล่าว โ ท ษ ใคร​ ไม่มีคน ชั ก ช ว น​ เห็นคนทำแล้วก็ พุ่ ง เข้าไปเอง

ถ้า เ จ้ า หน้าที่อยากจะได้ข้อมูลหรือให้เป็น พ ย า น ก็จะให้ความ ร่ ว ม มืออย่างเต็มที่

ไบร์ท​ วชิรวิชญ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *