เอ๋ เชิญยิ้ม โพสต์อาลัย ลูกชาย อาร์ม เสียชีวิต

จาก ก ร ณี ที่ อาร์ม พีรพล ลูกชายของ ต ล ก ดัง เอ๋ เชิญยิ้ม ขับ บิ๊ ก ไ บ ก์ พุ่ง ช น ท้ายรถ พ่ ว ง 18 ล้อ

ทำให้ ไ ฟ ลุ ก ท่วม จน เ สี ย ชี วิ ต บริเวณ ส ะ พ า น ต่าง ร ะ ดั บ สา ลี โข ถนนชัย พฤกษ์ ขาเข้า

ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด ถือว่าเป็น ข่ า ว ร้ า ย ที่ทำให้ เอ๋ เชิญยิ้ม ช็ อ ก ห นั ก และรีบไปที่ เ กิ ด เ หุ ต ทันที

ล่าสุดทางด้าน เอ๋ เชิญยิ้ม หรือ ผู้ ก อ ง สมาท ที่หลายคนรู้จักจาก ตั ว ล ะ ค ร ซิทคอมดัง ได้ออกมาโพสต์

หลัง สู ญ เ สี ย ลูกชาย ซึ่งเป็นภาพที่ ถ่ า ย ร่ ว ม กับลูกชาย ค รั้ น ยังมี ชี วิ ต พร้อมกับข้อความ สุ ด เ ศ ร้ า

เชิญร่วมฟัง พิ ธี ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม ลูกชาย อาร์ม ที่วัดเซิงหวาย ในวันที่ 30/09/65 เป็นคืนแรก พร้อมทั้ง อ า ลั ย ถึงลูกชาย ว่า

ได้ เ ว ล า พักแล้วนะ ท่ามกลางเหล่า คน บั น เ ทิ ง และ ช า ว เ น็ ต แฟน ค ลั บ จำนวนมากที่เข้ามา แ ส ด ง ความ เ สี ย ใ จ

และร่วม อ า ลั ย กันอย่างล้นหลาม ขณะเดียวกัน ที่ทางเพจของอาร์ม ได้มีการโพสต์ไว้ อ า ลั ย ว่า

ส า มี จะอยู่ในใจของ ภ ร ร ย า เสมอ ทุกคนจะทำ เ พ จให้คนดู เ ย อ ะๆ ตามที่อาร์ม ฝั น ไว้

จากเพจอาร์ม

โพสต์ เอ๋ เชิญยิ้ม

พ่อเอ๋ กับ ลูกอาร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *