พิ้งกี้ ช็อก เตเต้ สายเข้าไม่หยุด หลังมีคลิปกับกระติกผู้จัดการแตงโม

หลังมี ค ลิ ป เ ดื อ ด “กระ ติ ก” กลางงาน ไ ว้ อ า ลั ย ของ “แตงโม” โ ด่ ง ดั ง ข้ามคืน เตเต้ สายเข้า ไ ม่ ห ยุ ด

“พิ้งกี้ สาวิกา กับ เต้เต้ ภาราดา” ได้มาออกรายการ แ ฉ “มดดำ คชาภา” บอกโทรหาเต้ไม่ รั บ สาย

เตเต้รีบ อ ธิ บ า ย ว่ารับแล้ว 10 กว่าสายเสียง แ ห้ ง เลย ซึ่งมดดำเองบอกพิ้งกี้ว่าจะ สั ม ภ า ษ ณ์ เตเต้ พิ้งกี้ถึงกับ ห ลุ ด ขำ

และ เ ล่ า ว่าเคยไปงานหนึ่ง มี ท่ า น ส.ส. เข้ามา ย ก มือ ไ ห ว้ ก็ยืนรอคิดว่าจะ ข อ ถ่ายรูป เขาบอกไม่ ข อ ถ่ายกับ คุ ณ เต้

ซึ่งหนูไม่เคยหน้า ช า ขนาดนี้เลย หนูแบบ อู้ หู ว ว ว ฮ อ ต มาก ทำมดดำขำ ห นั ก มาก กลายเป็นพิ้งกี้ต้อง รั บ คิ ว เตเต้แทน

มดดำ เ ผ ย ก่อนมาต้อง โ ท ร ข อ “อั้ม พัชราภา” ขอ อ นุ ญ า ต ด า ร า ทุกคนก่อน เพราะไม่ให้ไปออก ร า ย การ อ ะ ไ ร เลย

เตเต้ ได้ เ ล่ า ว่า จะไปทักน้องนิกแต่เจอกระ ติ ก ก่อน เขาก็ย ก มือ ไ ห ว้ พี่เต้ แต่พี่เต้ หั น ไปคุยกับกระ ติ ก ก่อน

และมีงาน รี วิ ว โมบอกต้องใช้ เ งิ น ขอ เ บิ ก ก่อนได้ไหม จั ง ห ว ะ ลูกค้า โ อ น มั ด จำพอดีเลยให้โมไปก่อน แต่ แ ก ล้ ง บอกลูกค้ายังไม่ โ อ น และก็เพิ่งบอกกับพิ้งกี้กระ ติ ก ก็เห็น

และ โ ม โ ห ในคำตอบและไม่ เ ชื่ อ ในคำตอบของกระ ติ ก ด้วย ซึ่งก็รู้ว่ากระ ติ ก คงไม่อยาก ต อ บ ด้วย แต่ก็อยากถาม

และพิ้งกี้ยัง เ ล่ า อีกว่า ตอนพี่เต้เดินกลับมา ร้ อ ง ไ ห้ เตเต้ บอกว่า ถ้าวันนั้นเขาไม่สวัสดีในงาน พี่ก็ไม่ทักเขา คนตรงนั้นก็ไม่ได้ ส น ใ จ ฟัง นิก ก็ คุ ย กับน้อง จู โ น่

และมดดำได้เปิด มื อ ถื อ และบอกว่า ก่อน ต า ย โมส่งรูปนี้มาให้แล้วบอก รั ก ทุกคน เตเต้ เ ผ ย อีกว่า ไอซ์ อภิษฎา บอกก่อน ต า ย ก็ ม า ห า ที่บ้าน

ภาพของ พิ้งกี้-เตเต้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *