แพรรี่ โพสต์เตือน ภิกษุณีปลาย ไลฟ์ขายสบู่

จากกรณีดราม่าที่ หมอปลาย พรายกระซิบ หรือ ภิกษุณีสุทัสสนา ออกมา

โพสต์ ข า ย สบู่น้ำมนต์ และอ้างสรรพคุณชำระล้างโชคร้าย และหนุนโชคลาภนั้น

ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมาย ล่าสุด ไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่

ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวว่า เห็นด้วยกับพระพยอมที่อยากให้เจ้าตัวออกมาพูด

แม้ว่าภิกษุณีปลาย จะไม่ได้อยู่สังกัดคณะสงฆ์ไทย แต่ก็ถือว่าเป็นนักบวชในศาสนาพุทธ

และคิดว่าถ้าท่านอยากทำธุรกิจโดยอาศัยความเชื่อ ควรทำอย่างตรงไปตรงมา

หมายถึงทำในฐานะของฆราวาส ไม่ใช่ในฐานะภิกษุณี และเมื่อตัดสินใจออกบวชแล้ว

ต้องมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาจริงๆ ควรประพฤติตนตามหลักการนี้ ศาสนาไม่ใช่

สถานที่ชุบตัว ทุกวันนี้มีสตรีหลายคนบวชเป็นภิกษุณี และพยายามศึกษาอย่างเคร่งครัด

แต่การที่ท่านพยายามบินไปถึงต่างประเทศเพื่อเอาผ้าเหลืองที่ตนได้มา ทำเรื่อง

แบบนี้ มันน่า เ สี ย ดาย และขอถือวิสาสะถวายคำแนะนำคือต้องเลือกว่า

ถ้าจะ ข า ย ของ ก็ออกมา ไม่ควรใช้สถานะนักบวชแสวงหาลาภปัจจัย แต่ถ้าศรัทธา

ในพุทธศาสนาจริงๆ ก็ควรทิ้งวิถีไสยศาสต์หรือการเป็นแม่ค้าด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *