กระต่าย พรรณนิภา พา ครูไพบูลย์ ส่งโรงพยาบาลด่วน

สำหรับ ครูไพบูลย์ แสงเดือน เ จ้ า ของ ค่ า ย เพลง ส า มี นัก ร้ อ ง ส า ว ชื่อ ดั ง กระต่าย พรรณนิภา

โดย ครูไพบูลย์ ได้ออกมา โ พ ส ต์ ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัว เป็นภาพขณะนอนอยู่ใน โ ร ง พ ย า บ า ล

พร้อมกับระบุข้อความว่า “ขอบคุณ ร่ า ง กายที่ให้หัวใจและความ ฝั น ของฉันใช้งานมาอย่างยาวนาน

วันนี้ถึงเวลาพัก ผ่ อ น ช า ร์ ท แบต #ปวดชาซีกซ้ายหนักลงที่ขาและ เ ท้ า ซ้าย

ขอบคุณ พ ย า บ า ล ประจำใจ กระต่าย พรรณนิภา น ว ด ให้ทุกคืน” ด้าน แ ฟ น ส า ว กระต่าย

ยังคอยดูแลไม่ห่าง พร้อมกับ โ พ ส ต์ ภาพ ส า มี และ แ ค ป ชั่ น ลงบน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัวว่า

“จ่มปวดขาเบิดคืน ลิโตนเด้น้อ #หลับให้ ส บ า ย น ะ ค ะ5555 ฝันดี ผี บ า ย ด า ก”

ก่อนที่บ่ายวันนี้ ครูไพบูลย์ จะออกมา อั ป เ ด ต อาการล่าสุดของตัวเองให้ แ ฟ นๆ ได้ ห า ย ห่ ว ง

โดยระบุข้อความดังกล่าวว่า “#ขอบ พ ร ะ คุณทุกกำลังใจมากๆค รั บ วันนี้เข้าอุโมงค์ทำ MRI

รอผล ต ร ว จ ค รั บ อยากกลับบ้านแล้วคราบบบ” เหล่า แ ฟ น ค ลั บ เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่าง ล้ น หลาม

ครูไพบูลย์ กระต่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *