พีชอีทแหลก​ เคลียร์ดราม่า​ พร้อมจ่อฟ้อง​ หลังโดนไลฟ์ด่า

ยู ทู บ เบอร์คน ดั ง สาย กิ น จุ “พีชอีท แ ห ล ก” ที่ผู้ติดตามในช่อง PEACH EAT LAEK กว่า 8.26 ล้านคน ได้ตกเป็นประ เ ด็ น ด ร า ม่ า

เมื่อมี เ จ้ า ของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมา ไ ล ฟ์ สดพาด พิ ง ถึงตัวเขา เพราะ โ ด น เ ท งาน โดยเรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

พีชอีท แ ห ล ก ได้นัดร้านอาหารไว้ 2 ร้าน เพื่อขอสถานที่ ถ่ า ย ทำ แต่สุดท้ายขอยก เ ลิ ก ร้านที่ 2 อ้ า ง ว่าเพราะสถาน ก า ร ณ์ ต่างๆไม่เป็นใจ

ทำให้ เ จ้ า ของร้านอาหารที่ 2 ออกมา ไ ล ฟ์ สดตำ ห นิ พีชอย่าง รุ น แ ร ง เพราะได้เตรียมของไว้มากกว่าปกติ ไม่ได้ โ ก ร ธ แค่ เ สี ย ความรู้สึก

ของที่เตรียมมาเยอะกว่าปกติก็เลย ข า ย ไม่หมด ปกติร้านก็ ข า ย ดีอยู่แล้ว ไม่เคยคิด ง้ อ คน ดั ง

ทำให้ พีชอีท แ ห ล ก ต้องออกมา ไ ล ฟ์ ส ด ชี้ แ จ ง 2 ร้านดังกล่าว ทีมงานติดต่อขอให้เตรียมสถานที่ ถ่ า ย ทำอย่างเดียว

ไม่ได้ขอ ส ป อ น เ ซ อ ร์ จากร้าน ไปสั่งอาหารในฐานะลูกค้าเพื่อ ถ่ า ย คอน เ ท น ต์ แต่ทั้ง 2 ร้านยินดีที่จะไม่เก็บ ค่ า อาหาร

ในวันที่นัด ถ่ า ย ทำเกิดฝน ต ก ห นั ก ทำให้ ถ่ า ย ร้านแรก เ ล ท มาก ร้านที่ 2 ปิดทำการ 15.00 เลยไปถ่ายไม่ทัน

จึงขอเลื่อนไปก่อน และชี้ แ จ ง กับ เ จ้ า ของร้านแล้ว นึกว่าเข้าใจกัน ไม่รู้เรื่องเตรียมของพิเศษมาก่อน ถ้า แ จ้ ง ก็ยินดี จ่ า ย ค่ า เ สี ย หายให้

แต่การออกมา ไ ล ฟ์ สดทำให้พีช เ สี ย หาย จึงขอให้ ท น า ย ดำ เ นิ น ค ดี ตาม ก ฏ หมาย พร้อมกล่าว “ผมผิดจริงๆ ค รั บ เรื่องนี้ และผมก็ได้ ข อ โ ท ษ

ตอนคุยโทรศัพท์ไปหลายครั้งมากๆ พร้อมทั้งอธิบาย เ ห ตุ ผล เรื่องที่มาไม่ทัน จึงขอเลื่อนวัน ถ่ า ย ทำ ผมยอมทำให้ทุกอย่างอยู่แล้ว ค รั บ เพราะผมเป็นคนผิด

แต่ เ จ้ า ของร้านเลือกที่จะทำให้ผม เ สี ย ชื่อเสียง เอาชื่อผมไป โ พ ส ต์ ประ จ า น แล้วผมต้องทำยังไง

ในเมื่อผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้ว” หลังจากการชี้ แ จ ง ของพีชอีท แ ห ล ก ก็ทำให้ชาว เ น็ ต แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย

แต่ล่าสุด เ จ้ า ของร้านได้ลบทั้ง โ พ ส ต์ และ ค ลิ ป วี ดิ โ อ ที่เคย ไ ล ฟ์ สด พ า ด พิ ง ถึง ห นุ่ ม พีชออกไปเรียบร้อยแล้ว

พีชอีท แ ห ล ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *