แห่จับตา เบลล่า ร่วมเฟรม หนุ่มหล่อเศรษฐีเมืองลาว

เรียกว่า ตั้ ง แ ต่ ค ร อ ง โ ส ด นั้น ก็ดูทั้ง ส ว ย และ ฮ อ ต มากทีเดียว สำหรับน า ง เ อ ก ดัง สาว เบลล่า ราณี

ที่ไม่ว่าจะเป็น ผ ล ง า น ภาพยนตร์ ล ะ ค ร ก็ปังมาก ไหนจะ พ รี เซน เตอร์ โ ฆ ษ ณ า อีกหลายตัว

ยิ่งช่วงนี้ก็มักจะถูก จั บ ต า มองเรื่องความ สั ม พั น ธ์ กับหนุ่มๆ ไม่ว่าจะร่วมกับใครก็ตาม แฟนๆก็ แ ห่ พา จิ้ น อยู่ตลอด

ล่าสุด ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆ ต่าง ส น ใ จ อย่างมาก เมื่อสาวเบลล่าได้ พบกับ แ ฟ น ค ลั บ ชาวลาว

ที่เป็นนัก ธุ ร กิ จ หนุ่ม ห ล่ อ ดีกรี เ ศ ร ษ ฐี เมืองลาว พอหลายคนต่างได้เห็นภาพ โ ม เ ม้ น ต์ ของทั้งคู่แล้ว

ก็ต่าง แ อ บ ลุ้ น และ จิ้ น กันหนักมาก ทั้งว่าดู เ ห ม า ะ ส ม กันมาก และมีบางคนคิดว่า เ ปิ ด ตั ว แฟน ใหม่

มองดู เ ค มี เข้ากัน และมีหน้าตา ค ล้ า ยๆกัน เหมือนบุพ เพ สัน นิ วาส เลย จนมีหลายคนเข้ามาถามว่า ผู้ ช า ย เป็นใคร

ซึ่งก็มีคนเข้ามาบอกว่า ผู้ชายชื่อวิน เป็น พ่ อ ค้ า ออน ไลน์ ที่ ใ จ ดี และ ใ จ บุ ญ แบบพิมรี่พายเลย ไม่ได้มีดีแค่ ห ล่ อ นะ เขา ร ว ย ด้วย

คอมเม้นต์

เบลล่า

เบลล่า กับหนุ่มเมืองลาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *