ฮือฮาจิ้นแรง เบลล่า ร่วมเฟรม หนุ่มเศรษฐีลาว

สำหรับ น า ง เ อ ก สาวเบลล่า ราณี ที่ถือว่าเป็นอีกคนห นึ่ง ค ร อ ง บัง ลังก์ ซุป ตาร์ ตัวท๊อป

ที่มีฝี มื อ ด้านการแ ส ด ง ผล งาน ปังทั้งภาพยนตร์ ล ะ ค ร รวมไปถึงงาน อี เ ว้ น ต์ ต่างๆอีกมากมาย

ล่าสุด ก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาบรรดาแฟนๆต่าง ฮื อ ฮ า อย่างมาก เมื่อได้เห็นภาพสาว เบลล่า ยืน ข้ า ง ก า ย หนุ่มหล่อ

ดีกรีนัก ธุ รกิ จ เศรษ ฐี เมืองลาว ทำเอาเหล่า ช า ว เ น็ ต ที่ได้เห็น โ ม เ ม้ น ต์ ของทั้งคู่

ก็ต่างเข้ามาแสดง ความ คิด เห็น แ ห่ จิ้ น กันอย่างล้นหลาม ทั้งว่า ดู เหมาะ สม กันมาก

คิดว่าสาวเบลล่า เ ปิ ด ตั ว แฟน ใหม่ และก็มีหลายคนต่างถามว่า ฝ่ า ย ช า ย เป็นใคร

ทั้งนี้ได้มีการเผยว่า ฝ่ายชายชื่อวิน เป็นพ่อค้า อ อ น ไ ล น์ ใจ ดี ใ จ บุญ ทั้ง ห ล่ อ และรวยด้วย

เรียกว่าเหมือน บุ พ เ พ สัน นิ วาส เลย ดูแล้ว น่ า รั กไ ปหมด เ ค มี เข้ากัน

เบลล่า กับ หนุ่มหล่อ

สาวเบลล่า

เม้นต์จากแฟนๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *