กรรชัย เผย เคยคิดทำเรื่องแตงโมเพราะมีพิรุจจริง

เป็นเรื่องที่ทุกคน ติ ด ตามอย่างมาก สำหรับการ จ า ก ไ ป ของ ด า ร า สาว “แตงโม นิดา” ที่พลัด ต ก เรือ เ สี ย ชี วิ ต

“หนุ่ม กรรชัย” ก็ได้มาออกรายการ แ ฉ พูดถึงเรื่องของ “แตงโม ภัทรธิดา (นิดา)” โดยมดดำ และ

ดี เ จ เชาเชา ได้ถามว่าคิดว่า ฆ า ต ก ร ร ม มีการ ท ะ เ ล า ะ กันบนเรือไหม หนุ่ม กรรชัยเองก็ตอบไม่ได้

มี 5 คนเท่านั้นที่รู้ ต่อให้มีกล้อง ว ง จ ร ปิ ด แต่ก็ไม่รู้อยู่ว่า เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้น สุดท้ายกระบวนการ ยุ ติ ธ ร ร ม ต้องกระจ่าง

หนุ่ม กรรชัยเองเคยคิดจะ มู ฟ อ อ น สุดท้ายทำเกือบทุกวัน เพราะมี ป ร ะ เ ด็ น ต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่ สั ง ค ม อยากรู้

เพราะคนที่ เ สี ย ชี วิ ต แบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมี เลยเป็น ป ร ะ เ ด็ น จับ จ้ อ ง แล้วมี เ งื่ อ น งำ มี พิ รุ จ มาก

ดื่ม ไ ว น์ กัน 6-7 ขวด บอกดื่มแค่ 3 ขวด ที่เหลือต้องเอาไป ทิ้ ง น้ำ จะขึ้นเรือไปไหน ทำไมต้อง ล บ ภาพ

ถ้ามองเป็นเรื่อง เ ห ตุ ซ่ อ น เ ร้ น อำ พ ร า ง เรื่องการ เ สี ย ชี วิ ต ก็เป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้ ก ล่ า ว โ ท ษ ใคร สุดท้ายความจริงจะ ป ร า ก ฏ เอง

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *