แม่แตงโม เปิดใจ หลังรับเงินแบ่งซื้อของแพง อย่าคิดว่ามีค่า 9.2 ล้าน

จากเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ทางด้าน ศ า ล จังหวัดนนท์ ได้นัด ส อ บ คำ ให้ การ จำ เ ล ย ใน ค ดี การ เ สี ย ชี วิต ของแตงโม นิดา

ซึ่ง จำ เ ล ย คนบนเรือ 6 คน ร่วมกับผู้ เ สี ย ห า ย คุณแม่ของแตงโมต่อหน้า ศ า ล โดยได้รับ เ งิ น เยียว ยา เป็น เ งิ น สดและ แคช เชียร์ เชค 2 ใบ รวม 2 ล้านบาท

และจ่ายอีก 3 หมื่นบาทต่อเดือน จะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ รวม 20 ปี หรือจนแม่จะ เ สี ย ชี วิ ต รวมทั้งสิ้นเป็น เ งิ น 9.2 ล้านบาท

ด้านแซน กับ กระติก ยังมอบ ต่ า ง หู มุกให้เป็นของ ข วั ญ อีกด้วย ล่าสุด คุณแม่ภนิดา เผยว่า ตัว เ ล ข ในใจ คือ 30 ล้าน แต่เป็นไปไม่ได้

ก็ลดลงมา เ ห ลื อ 20 ล้าน ที่ไม่ได้ เพราะปอไม่มี เ งิ น ก้อนใหญ่ เนื่องจากเขาไม่ได้เป็น เ ศ ร ษ ฐี ร้อย ล้าน

ทั้งปอและโรเบิร์ตทำ ธุ ร กิ จ ต้องวิ่งหา เ งิ น มาให้แม่ ส่วน เ งิ น ที่ได้ 9.2 ล้าน ก็พอใจไม่งั้นคงไม่จบ มันเป็น น้ำ ใ จ แล้วปอ โรเบิร์ต ดู แ ล มาตลอด 6 เดือน

ส่วนแซน กระติก ก็มาบอกว่ามี ข อ ง ข วั ญ ให้ด้วย ต อ นนี้ ก็ไม่ได้ โ ก ร ธ ใ ค ร แล้ว ไม่รู้จะ โ ก ร ธ ทำไม ส่วนเรื่อง เ งิ น แม่ไม่ได้ใช้ เยอะอยู่แล้ว

ก็จะมีไปหา ห ม อ ซื้อ ย า แพงๆ และจะเก็บไว้ ซื้ อ ข อ ง แพงๆ อีกทั้งปอ โรเบิร์ต ยังบอกว่า ถ้า ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร เพิ่ม

ให้บอกได้เลย พร้อม จั ด ใ ห้ แล้วอย่าคิดว่า น้องโม มีค่า 9.2 ล้านบาท เพราะ ชีวิตคน เ งิ นเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้

แม๊ภนิดา

แม่ ของ แตงโม

ของ ขวัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *