ชินวุฒ ครบรอบ 8 ปี เผยเรือนหอ จากที่กลัวไม่แล้ว

สำหรับ นั ก ร้ อ ง หนุ่มหล่อ อย่าง ชิน ชินวุฒ ที่นอกจากจะมี ผ ล ง า น เพลงมากมายแล้ว

เจ้าตัวยังมี ผ ล ง า น ด้านการ แสดงอีกด้วย จนมีชื่อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดังทีเดียว

ล่าสุด หนุ่มชิน ได้ออกมาเผยโมเม้นต์สุดหวาน กับ แฟน สาว ลิลลี่ ภัณฑิลา บริเวณหน้าบ้านที่เป็น เ รื อ น ห อ

ที่ได้เขียนข้อความสุด ซึ้ ง ถึง แ ฟ น ส า ว เนื่องในวัน ค ร บ ร อ บ 8 ปี ที่เป็น ภ า ษ า อังกฤษ แ ป ล ได้ว่า

ตนนั้นเคย ก ลั ว บ้านหลังนี้มาก มันคือความ รั บ ผิ ด ช อ บ ใหญ่ แต่ลิลลี่ จั บมื อ พร้อมกับพูดว่า จะทำ สิ่ ง นี้ ร่วมกัน

ทำให้ตนไม่มีความ ก ลั ว อีกต่อไป อีกทั้งได้ขอบคุณ แฟน สาว ที่ จั บ มื อ และ ยื ดมั่ น แก่กันละกัน แถม ทิ้ ง ท้ า ย ด้วยการบอกรักสุด ห ว า น

ต่อมาด้านสาวลิลลี่ ได้เข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ ว่า รั ก เช่นกัน งานนี้เหล่าบรรดา แฟน ค ลั บ และ

เพื่อน บั น เ ทิ ง ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม ทั้งว่า ยิ น ดี ด้วยนะ บ้าน ส ว ย มาก

โพสต์ชิน

คอมเม้นต์

ชิน กับ ลิลลี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *