ตั๊กแตน เซอร์ไพร์วันเกิด มอบเงินล้านให้ อ.ยีนส์ กับ อ.วสุ

เมื่อวันที่ 21/09/65 ที่ผ่านมา ทางด้าน นั ก ร้ อ ง สาว ตั๊กแตน ชลดา พร้อมด้วย 2 อ า จ า ร ย์ คู่ บ า ร มี

อย่าง อ.ยีนส์ ศิลาแลง และ อ.วสุ ห้าวหาญ ได้จัด ค อ น เ สิ ร์ ตใ ห้ชมฟรี ใน โ ป ร เ จ ค ของ S2J

ที่โรงน้ำดื่มสะอาด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ภ า ย ใ น งานมีการจัด จำ ห น่ า ยสินค้าในร้านตั๊กแตน

iวมไปถึง เสื้อ หมวกของ S2J แล้วได้ช่วงแรกของ ค อ น เ สิ ร์ ต ได้เปิดเพลง โ ป ร เ จ ค S2J ตลอดจนเพลง ฮิ ต ของสองอาจารย์ให้แฟนๆให้ฟังอย่างเต็มอิ่ม

ทั้งนี้ต้องขอบคุณเหล่า ส ป อ น เ ซ อ ร์ ทุกท่านด้วย ต่อมาได้มีการจัด เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ วั น เ กิ ด ให้กับ อ.วสุ และ อ.ยีนส์

นอกจากจะร่วม เ ป่ า เ ค้ ก ด้วยกันแล้ว ทางด้านสาวตั๊กแตน ได้ให้ ข อ ง ข วั ญ แสนพิเศษ โดยมอบ เ งิ น ส ด

ให้คนละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นการ ต อ บ แ ท น ทั้งคู่ที่เป็นสร้างชื่อ เ สี ย ง ให้กับตน

พร้อมกับจะ ดู แ ล ไปจน แ ก่ เ ฒ่ า แถมยังเผยว่า ถ้าไม่มี อ า จ า ร ย์ทั้งสองท่านี้ ก็คงไม่มี ตั๊กแตน ในวันนี้

โพสต์ตั๊กแตน

มอบ เ งิ น

จัดเซอร์ ไพร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *