ณวัฒน์ ฟาดแรงกลางไลฟ์ ดังได้ ก็ดับได้

เรียกว่าเป็น ด ร า ม่ า ร้อน ร ะ อุ ทีเดียว จาก ก ร ะ แ ส รับงาน จนไม่มี เ ว ล า ไปเทรน น า ง ง า ม

จนทางด้านอิงฟ้า ออกมาร่ำไห้ผ่านไลฟ์สดเพื่อ ชี้ แ จ ง เรื่องดังกล่าว พร้อมกับ ข อ โ ท ษ ทุกคนที่ทำให้ เ ดื อ ด ร้ อ น

และ โ ด น ด่ า ทั้งองค์กร บอสณวัฒน์ ยันแค่มาพัก ผ่ อ น ไม่ได้ ห า ยไปไหน พร้อมสู้ ชิ ง มง ที่อินโดฯ

จากนั้นทางด้าน ณวัฒน์ ก็ออก ไ ล ฟ์ ส ด เช่นกันว่า จะ อ ะไ ร นัก หนากับชี วิ ต เงินไม่ใช่สิ่งที่ สำ คัญ ที่สุด ไม่ได้พู ด ถึ ง ใคร

มันคือควา ม รู้ สึ ก ของตัวเอง ที่ให้ โ อ ก า ส เ ม ต ต า ทำเต็มที่แล้ว อยากให้นึก ถึงก่อนจะสวม ม ง ก ฏ ว่ามี พ รี เซน เตอร์กี่ตัว แล้ว ต อ น นี้ เป็นยังไง

ในวันที่ตนหวังดีก็ยังจะมา ด่ า ตนและ องค์ กร มันคือ อ ะ ไ ร คิดหน่อย มีคนให้มา ด่ า หรอ หัดมี ส ติ หน่อย ดังได้ก็ ดั บ ได้ ความ ดีเท่านั้นจะคงอยู่

ส่วนเรื่อง ค ดี 1.2 พันล้าน ก็จะพิ จ า ร ณ า ใหม่ว่าจะให้ใคร รับ ผิด ชอบ สอน อ ะ ไ ร ก็ควรฟังบ้าง ตนจำหมด ใครที่ไปจากตน แล้วได้ดี คงปา ฏิ ห า ริ ย์

พูดเรื่องจริง คน ซ้ อ ม ยังนอนรออยู่ ซ้ อ ม ที่ไหน ไม่มีใครปั่น มันมีบางคนไม่รู้ ก า ล เ ท ศ ะ ถ้ารักอิงฟ้าจริง ก็ควรรู้ว่าต้องทำ อ ะ ไ รและ อ ะ ไ ร ไม่ควรทำ

พูดแล้วก็อยากจะ ร้ อ ง ไ ห้ ว่าทำลงได้ไง ส ง ส า ร คนจน มี เ งิน หลักร้อย ก็ต้องโอน ไม่ได้ว่าน้อง แต่ โ อ น เข้าบั ญ ชี ใครละ เยอะไม่ไหว

มันไม่ เ ห ม า ะ ส ม ก็ต้องพูด เรื่องนี้ใน อ อ ฟ ฟิ ต รู้กันหมด ผู้ บ ริ ห า ร คุยกันจน เ บื่ อ พร้อมกับทิ้งท้ายว่า ถ้าทำ อ ะ ไ ร ไม่ได้ ก็อยู่เฉยๆ

ไม่ต้องเพิ่ม ป ร ะ เ ด็ น ขึ้นมาอีก ต้องหาทางแก้กันไป แค่เรื่อง ค ดี ก็ปวด หัว เพราะมีเส้นทางการ เ งิ น เข้ามาเพิ่มเป็น ปั ญ ห า อีก

อิงฟ้า

ณวัฒน์

บอส กับ อิงฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *