อิงฟ้า ถูกชาวเน็ตแซง เว่อร์เกินไปหรือไม่ หลังการ์ดกั้นล้อม

สำหรับ น า ง ง า ม มิส แกรนด์ ไทย แลนด์ อย่าง อิงฟ้า วราหะ ที่ขึ้น แ ท่ น เป็น

น า ง ง า ม ขวัญ ใจ มหาชน แบบรวดเร็ว แถมยังมีแฟน ค ลั บ ที่คอย ซั พ พ อ ร์ ต มากมาย

อีกทั้งยังมีงานเข้ามารัวๆ ไม่ว่าจะเป็น พ รี เ ซ น ต์ของ แ บ ร น ด์สินค้าต่างๆ งานโชว์ตัว ต้องบอกเลยว่าทำงานทุกวัน แ ท บ จะไม่มี เ ว ล า พั ก ทีเดียว

ล่าสุด ได้มีเพจหนึ่งออกมาเผยภาพ อิงฟ้า ที่กำลังเดินไปร่ ว ม ง า น ในห้าง แ ห่ ง หนึ่ง ซึ่งจะเห็นว่ามี ก า ร์ ด คอย กั้ น ล้อมหน้าหลัง

เพื่อ รั ก ษ า ความ ปลอด ภัย ที่ระบุว่าขอให้ ค อ ม เ ม้ น ต์ สุภาพ คนในรูปคือ อิงฟ้า ถ้าไม่ชอบก็ เ ลื่ อน ผ่าน ลงให้คนที่รักและ เ อ็ นดู อิงฟ้า

จากนั้นก็ ก ล า ย เป็นกระ แส ด ร า ม่า อย่างหนัก เมื่อมี ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามา แสดง ความ คิด เห็น

และเกิดข้อ ถ ก เ ถี ย ง กัน ดุ เ ดื อ ด ทั้งที่ว่า ป ก ป้ อ ง จนเว่อร์เกินไป ต้อง ข น า ด นี้ เลยหรอ

ส่วนอีก ฝ่ า ย ที่ก็เข้ามา เ ม้ น ต์ ว่า ไม่ชอบก็ เ ลื่ อ น ผ่าน มันไม่เว่อร์หรอก คนที่รักจนคลั่งก็มี คน ไม่ ห วั ง ดี ก็มีเยอะ

อิงฟ้า

เม้นต์

การ์ดคุมอิงฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *