สุดซึ้ง พ่อพาลูกฉลองวันเกิดร้านชาบู แต่เงินไม่พอ เจ้าของใจดีให้ทานฟรี

ถื อ เป็นเรื่อง ร า ว สุ ด ป ร ะ ทั บ ใจ จากผู้ใช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก Panumas B. Sroitong เ จ้ า ของร้าน ฮ า โ ห ล ชาบู

อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ได้โพสต์เรื่อง ร า ว ของสอง พ่ อ ลูก ที่เข้ามารับ ป ร ะ ท า น ชาบูภายในร้าน

แต่พ่อ เ งิ น ไม่พอ น้องส่วนสูง เ กิ น คิดตาม ร า ค า พ่อเลยบอกให้ลูก นั่ ง กิน เดี๋ยวพ่อ นั่ ง ร อ หน้าร้าน

ลูกก็อยาก กิ น มาก แต่ลูก ย อ ม ตั ด ใ จ ไม่กิน และกำลังจะพากัน ลุ ก ออกจากร้าน

พ่อบอกกับลูกว่า เดี๋ยวไป ฉ ล อ ง วัน เ กิ ด ข้างนอกก็ได้ ทำให้มี พ นั ก งานวิ่งไปบอกให้พ่อลูกนั่ง กิ น ได้

พ่อก็คอย ป้ อ น คอย เ ป่ า ให้ลูก น่ า รั ก มากๆ และเห็นว่าเป็นวัน เ กิ ด น้องเลยไป ซื้ อ เค้กที่ เ ซ เ ว่ น มาให้

และไม่ได้ คิ ด ค่ า อาหาร พ่อและน้อง ร้ อ ง ไ ห้ พูดกับ พ นั ก ง า น ว่า ถ้าแม่น้องอยู่คงดีกว่านี้

เลยบอกกับพ่อและน้องไปว่า วัน เ กิ ด คุณพ่อให้พาน้องมาอีกนะ ทำให้ พ นั ก ง า น พากัน ร้ อ ง ไ ห้ ห นั ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *