เบิร์ด แฟนแตงโม ฟาดเดือด ปมเจอแฉมีแฟนใหม่

ถือว่ากลายเป็นประเด็น ดรา ม่า เ ดื อ ด ทีเดียว ที่ก่อนหน้านี้ หนุ่มเบิร์ด เทคนิค แฟน หนุ่ม ของ น า งเ อ ก สาวที่ ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว

อย่าง แตงโม นิดา ซึ่งได้เผยภาพที่ตนกำลังนอนให้ ช่ า ง สั ก รูป ของสาวแตงโม บน หน้า อ ก ตัวเอง เพื่อแสดง ความ รัก ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป

จากนั้นได้มีเพจหนึ่งนำรูปดังกล่าวไปโพสต์พร้อมระบุว่า เบิร์ด สักรูปแตงโม ยื น ยั น รัก แท้ หรือแค่สร้าง ภาพ เ ห มื อ น ตอน นี้แตงโม ต้ อ ง ก า ร ใคร

ที่จะมาช่วย ท ว ง ความ ยุ ติ ธ ร ร ม เพราะแม่ก็ไม่ ส น ใ จ ป า ก บอกว่ารัก แต่ไม่เห็นจะช่วย อ ะ ไ ร เลย

ต่อมาได้มี ช า ว เ น็ ต เข้าเผยว่า เบิร์ดนั้นมีเมียใหม่แล้ว แค่ ส ร้ า ง ภ า พ ที่จะ ข า ย ข อ ง อยากรู้ว่า จ ริ ง ไหม ก็ลองไปดูที่คอนโด

มีสาวไปหาที่ห้อง และยังมีคนเห็นว่าหนุ่มเบิร์ด ค ว ง สาวคนใหม่ ไปเดินแถว พั ท ย า ด้วย เมื่อก่อน ข า ย ข อ ง ตลาดนั้น ตอน นี้ ข า ย เสื้อเป็นพัน

แต่ขณะเดียวกันนั้นก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มมาแสดงความคิดเห็นเพื่อ ป ก ป้ อ ง หนุ่มเบิร์ดว่า ถ้ามี ห ลั ก ฐ า น ก็ให้เอามา โ ช ว์

จึงแบ่งเป็น2 ฝ่าย โ ต้ เ ถี ย ง กันอย่าง ดุ เ ดื อ ด ทีเดียว ล่าสุด หนุ่มเบิร์ด พอทราบ ข่ า ว ก็ไม่อยู่นิ่งออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านไอจีส่วนตัว

ฟาด ก ลั บ ทันทีว่า เพจ อ ะ ไร ที่ว่าตนมี แฟน ใหม่แล้ว ใช้ อ ะ ไ ร คิดกันแน่ คน คุ ย ยังไม่มี เลย วันๆอยู่แต่กับเพื่อน หรือ บ า ง ที ก็อยู่คนเดียว

ร อ ย สั ก

เบิร์ด กับ แตงโม

โพสต์ของเบิร์ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *