กรรรชัย ยุติบาทตีท้ายครัว มดดำเผยสาเหตุ ป๋อ วิลลี่ร่วมเป็นพิธีกร

สำหรับ ร า ย ก า ร ตีท้ายครัว ทางช่อง 3 เข้าสู่ปีที่ 17 ที่มี พิ ธี ก ร หลัก อย่าง โอ๋ ภัคจีรา อาร์ต พลังธรรม และมดดำ คชาภา ได้ออกมาเผยว่า

เตรียม เ ปิ ด ตั ว พิ ธี ก ร ใหม่ของ ร า ย ก า ร คือ ป๋อ ณัฐวุฒิ กับ วิลลี่ แมคอินทอซ ซึ่งทางด้านมดดำ ได้เผยถึง ส า เ ห ตุ

หนุ่ม กรรชัย ขอ ยุ ติ บท บาท หน้าที่ในรายการ ยอม รับ ว่า ใ จ ห า ย เพราะทำงานด้วยกันมานาน ที่ว่า กรรชัยนั้นยุ่งมาก แต่ก็มี แ อ บ มาถามว่า

วันนี้จะไปบ้านใคร อยู่ด้วยกันมานาน ด้านหนุ่ม บอกว่า ถ้ามี เ ว ล า ก็อยาก ก ลั บ มาทำ แต่ ต อ น นี้ งาน เ ย อ ะ มาก ทีแรกก็คิดว่า

จะ ห ยุ ด เหมือนกัน แต่โอ๋ บอกมาเจอเพื่อนอาทิตย์ละครั้งไม่ได้หรอ จึง ตั ด สิ น ใ จ ทำต่อ ส่วนด้าน กรรชัยนั้น เ ห นื่ อ ย จริงๆ

เพราะ ร า ย ก า ร ช่อง 3 เข้า 11 โมง แต่ตื่น ตั้งแต่ ตี 5 แล้วตี2 ก็ยังไม่ได้นอน มัน โ ห ล ด เกินไป ในเมื่อ เ ลื อ ก แบบ นั้น ก็ต้องไปให้สุด

กับตัวมดดำเองอาจจะเจอใน ร า ย ก า ร ที่ทำ ร่ ว ม กั น ก็มีคนอื่นใน ร า ย ก า ร ก็อาจจะ ไ ม่ ค่ อ ย ได้เจอกรรชัย

ต่อมา ด้านดุ๊ก ภาณุเดช ได้ออกมา ยื น ยั น ว่า ไม่ได้ ท ะ เ ล า ะ หรือมี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร กัน ในเมื่อ กรรชัย มีเส้นทางของเขา ก็เข้าใจ

ยิ่งเห็นไป เ ติ บ โ ต ในสาย ข่ า ว และ โ ห น กร ะ แ ส ทำให้ ภ า ร ะ ที่ต้องหา ข้ อ มู ล ต่างๆ มันหนักมาก แต่ถ้าเกิดวันหนึ่ง กรรชัย ว่าง

และจะมา โ ผ ล่ ใน ร า ย ก า ร ตี ท้ า ย ค รั ว ตนก็ ยิ น ดี ต้อน รับ จากนั้นก็ พ ย า ย า ม หา โ อ ก า ส ที่ทำงานกับหลายคน

สุดท้ายก็มาลงตัวที่ ป๋อ กับ วิลลี่ พอ ติ ด ต่ อ ไปทั้งคู่ก็ ต อ บ รั บ ทันที จึงเห็นว่า ร า ย ก า ร มันยังไปต่อและสนุกขึ้น เ รื่ อ ย ๆ

ตีท้ายครัว

รายการ

กรรชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *