หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เตือนถึงชายคนหนึ่ง ชาวเน็ตโยงคือ กระทิง

เมื่อมีคน ขุ ด ค ลิ ป เก่าที่ หมอบี ทู ต สื่ อ วิ ญ ญ า ณ เคยเตือนถึงผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่ง ค ลิ ป ดั ง กล่าวได้ถูก ช า ว เ น็ ต พูดถึง

หลังจากที่ เ พ จ ดั ง ได้มีการเปิดชื่อ ด า ร า ช่อง 3 ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ ค ดี แ ช ร์ Forex 3D ซึ่ง ค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว

ถู ก ตัดลงมาเป็นช่วงที่หมอบีได้เตือน เ อ า ไว้ก่อนจะปิด ร า ย การว่า “เตือนผู้ชายคนหนึ่ง ที่ เ กิ ด วันที่ 21 มีนา ปี 95

เคยเป็นนักบาสด้วย รู้ประมาณนี้นะ อยู่ ม.3/4 รู้เยอะไปมั้ย ผมกลัวว่าเขาใช้ชีวิตแบบประ ม า ท แต่ด้วยความจริงผมไม่รู้จริงๆ

ว่าเขาคือใครนะ ไม่แน่ใจ แต่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับที่นี่ น่าจะเคยเป็นนักบาสตอนเรียน เป็นผู้ชายคนหนึ่ง กลัวว่าไม่ใช่ตัวเขา

คนที่บ้านด้วย ใช้ชีวิตด้วยความประ ม า ท และ ป ล่ อ ย เวลาให้ผ่านไป หรือทำอะไรไม่ดี เดี๋ยวจะมา เ สี ย ด า ย ทีหลัง

ผมว่าลึกๆ เขารู้อยู่แหละ ว่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไร อย่าประ ม า ท เลย เป็นผู้ชายด้วย” ทำให้ชาว เ น็ ต โ ย ง ไปยัง ด า รา ห นุ่ ม

คือ พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม กระทิง ขุนณรงค์ พ ร ะ เอกของช่อง 3 ที่ตอนนี้กำลังมี ผ ล งานละครออน แ อ ร์ อยู่อีกด้วย

หมอบี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *