จ๊ะ ตอบชัด เสียเงินเพราะใบเตยหรือไม่

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่งสาว จ๊ะ นงผณี ที่ตกเป็น ผู้ เ สี ย ห า ย แชร์ Forex-3D เป็นเงินกว่า 20 ล้าน ทุกวันต้องทำงานใช้หนี้

ได้ออกมาเผยผ่าน ร า ย ก า ร แฉ ซึ่งทางด้าน พิ ธี ก ร รายการ มดดำ คชาภา ได้ถามว่า พ ร ะ เ อ ก ช่อง3 มาชวนหรอ

สาวจ๊ะรีบตอบ ทั น ที ไม่ใช่ แต่เป็นผู้หญิง ชื่อ แก้มบุ๋ม แต่ไม่ใช่ที่เป็น ด า ร า พาไปทำ ศั ล ย ก ร ร ม นมที่ เ ก า ห ลี 2 อาทิตย์ ดู แ ล อย่างดี

นั่งเฟิร์สคลาสไป ก ลั บ จะเปิด เ ท ร ด หุ้ น ให้ดูตลอดจน เ ชื่ อ แต่ก็ค่อยๆลงไม่เยอะ จนเริ่มเอาคนโน้นคนนี้ ที่มี ตำ แ ห น่ ง น่า เ ชื่ อ ถื อ

ที่มีตัวตนจริงๆ เลย ตั ด สิ น ใ จ ลงเยอะ อัดเข้าไปเลย เมื่อวันก่อนแม่ตือ โทรมาบอกว่า ดี ใ จ ด้วยได้ เ งิ น คื น แล้ว แต่สาว จ๊ะ ขอ ยื น ยัน เลยว่า

ยังไม่ได้ คื น รอ เ ฉ ลี่ ย ท รั พ ย์ เหมือนกับทุกคน แล้วมีคนที่ โ ด น เ ย อ ะ กว่านี้ บางคน โ ด น ไป100-200ล้าน

พวก ด า ร า ก็น่าจะเล่นเยอะ แต่ที่ไม่มา แ จ้ ง ค ว า ม ก็น่าจะได้ คื น บ้างแล้ว อาจจะ รู้ ตั ว มีแต่ตนที่ โ ง่ เ ง่ า ไป แ จ้ ง ค ว า ม

จากนั้นสาวจ๊ะ ได้เผยต่อว่า หลายคนมองว่า ใบเตย สุธีวัน เป็นคนชวนตน เพราะอยู่ ค่ า ย เดียวกัน จะบอกว่า ใบเตยไม่ เ ค ย ชวนตนเลย

พอความ แ ต ก ก็มีโทรมาให้ กำ ลัง ใ จ กันบ้าง ส่วนที่ตนโพสต์ไปนั้น หมายถึงคนที่ชวนตน 2 คน ที่เข้า เ รื อ น จำ พร้อมกับพิ้งกี้

แล้วที่โพสต์ก็ไม่เกี่ยวกับ ดี เ จ แมน กับใบเตยเลย มันเกี่ยวกับคนที่มา ช ว น และ ตั้ง ใ จ มา ห ล อ ก ตน เพราะรู้ อ ะ ไ ร ลึกๆข้างในมา

มดดำ

สาวจ๊ะ

ใบเตย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *