สุดเศร้า อั้ม ปล่อยโฮหนัก หลังสูญเสียสมาชิกในบ้าน

สำหรับ ซุ ป ต า ร์ สาวชื่อดั ง แถวหน้าของวงการ บั น เ ทิ ง ไทย อย่าง

น า ง เ อ ก ตัวแม่ อั้ม พัชราภา ที่มี ชื่ อ เ สี ย ง โด่งดังและ ผ ล ง า น มากมาย

ซึ่งหลายคนก็ต่างรู้ดีว่า สาวอั้มนั้นทั้งสวยและ ใ จ บุ ญ มาก แถมยังคอยให้ความ ช่วย เ ห ลื อ

สุนัขริมถนนรวมไปถึงช่วย บ .ริ .จ. า .ค เ งิ นให้กับ มู ล นิ ธิ ต่างๆที่ดูแลน้องหมาอยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุดก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอา สาวอั้ม ร้ อ ง ไ ห้ หนักมาก และ อยู่ใน อ า ก า ร ที่ เศร้า โศก เ สี ย ใ จ

เนื่องจากได้ สู ญ เ สี ย น้องไตเติ้ล เป็นน้องหมาที่เจ้าตัวนั้น รั ก มาก

และได้เผยภาพตนนั่ง ก อ ด ร่ า ง พี่เติ้ลเป็นครั้งสุดท้าย ระบุว่า ก ลั บ มาบ้านแล้วนะ

งานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆ ต่างเข้ามาให้ กำ ลั ง ใ จ พร้อม แสดง ความ เ สีย ใ จ กับสาวอั้มกันอย่าง ล้ น ห ล า ม

ครอบครัว

สาวอั้ม

อั้ม กับ น้องหมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *