วิลลี่ ตอบชัด ปมซ่อนหน้าลูก 10 ปี

เรียกว่าเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อนอย่างมาก ในเรื่องการ เ ปิ ด หน้าลูกของคน บั น เ ทิ ง

ที่มีทั้ง เห็น ด้วย และไม่เห็นด้วย ซึ่งสำหรับ นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ วิลลี่ แมคอินทอซ

ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ยอม เ ปิ ด ห น้ า ลูกชาย น้องวิน มานานนับ 10 ปี

ล่าสุดทางด้าน วิลลี่ แมคอินทอซ ได้ออกมาเผยถึง ส า เ ห ตุว่า ตนนั้น เ ค า ร พ สิ ท ธิ ความเป็น ส่ ว น ตั ว

ของลูกชาย เพราะ อ น า ค ต ลูกอาจไม่ได้อยากอยู่ในวงการ บั น เ ทิ ง จึงอยากให้ลูก

เป็นคน เ ลื อ ก เองมากกว่าตนเลยไม่ค่อย เ ปิ ด เ ผ ย รูปลูกผ่านสื่อสักเท่าไหร่

แต่ก็มีส่งให้ดูใน ค ร อ บ ค รั ว แบบยุค ส มั ย นี้ มันไม่มีการลบออกจาก ข้ อ มู ล ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานกี่ปี

มันมีแต่ใส่เพิ่มเข้าไป แล้วสังคม ต อ น นี้ ก็มีทั้งดีและไม่ดี ก็ ก ลั ว จะมีการนำไป ตั ด ต่ อ หรือทำสิ่งไม่ดี

คนเป็นพ่อแม่เลยต้อง ร ะ วั ง มากขึ้น ก็จะมี ภ ร ร ย า ที่ลงรูปบ้าง แต่ตนก็ไม่ได้ ห้ า ม มันก็ต้องมีบ้าง

วิลลี่

หนุ่มวิลลี่ กับ ภรรยา

ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *