กุ้งพลอย โพสต์ข้อความแท็กนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง

ซุ่ ม ปลูกต้น รั ก สำหรับ ส า ว “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์” อดีต ภ ร ร ย า พ ร ะ เ อ ก “หนุ่ม ศรราม”

ตกเป็น ข่ า ว ประ เ ด็ น ร้อน ป ม อ ดี ต ภ ร ร ย า พ ร ะ เ อ ก ดั ง ซุ่ มคบ พ ร ะ เอกใหม่? ชาว เ น็ ต ส ง สั ย เ ด า ว่าเป็นกุ้งพลอย

หลัง เ จ้ า ตัว โ พ ส ต์ ข้อความชวนสงสัย โดย กุ้งพลอย โพสต์ ไ อ จี ส ต อ รี่ แ ช ร์ ว ลี เ ด็ ด ที่มีใจความว่า

“อายุ ไม่สำคัญ ถ้าคุยกันรู้เรื่อง อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจก็ได้หมด” พร้อม แ ท็ ก หา โบ๊ท ยงค์ยุทธ นัก แ ส ด ง รุ่นน้อง

ท่ามกลางการเชื่อม โ ย ง ประ เ ด็ น ชาว เ น็ ต ต่าง เ ม้ า ธ์ สนั่นว่าเอ๊ะยังไงกัน! แม้ว่ากุ้งพลอยจะยังไม่ได้ออกมาตอบ โ ต้

โดย ห นุ่ ม โบ๊ทมีผลงานแสดง ซี รี ส์ เรื่อง My Secret Love The Series “แอบจอง รั ก” โดยรับบทเป็น “ทิม”

ซึ่งขณะนี้ ห นุ่ ม โบ๊ท อายุเพียง 26 ปีเพียงเท่านั้น ส่วน กุ้งพลอย ปีนี้อายุ 39 ปี โดยทั้งคู่อายุห่างกันถึง 13 ปี

แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอกุ้งพลอยออกมา ชี้ แ จ ง ความจริงด้วยตัวเอง ว่าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่

โบ๊ท ยงค์ยุทธ

กุ้งพลอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *