กรรชัย ลั่นใครโกหกแน่ เริ่มงง เหตุขวัญ แม่บ้าน2พี่น้อง

ถือว่าเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อน แ ร งอย่างมาก เนื่องจากหลายคนต่าง ติ ด ต า ม เรื่องราว ร ะ ห ว่ า ง

นาง เอกสาว ขวัญ อุษามณี กับ อ ดี ต แม่บ้าน ที่ออกโพสต์ประ สบ การณ์ ทำงานบ้าน ด า ร า ดัง

แต่ให้กิน ข้ า ว จานเดียวกับหมา ได้นอนแค่ 1 ชม ต่อมาทางด้านคุณแม่แอ๊วกับสาวขวัญ ก็ได้ออก โ ต้

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ ค ว า ม จ ริ ง และไม่มีวันทำ แ บ บ นั้ น แน่ นอน พร้อมกับ ห ลั ก ฐ า น ค ลิ ป วง จร ปิด

ล่าสุด ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ได้ ติ ด ต่ อ หาสาวขวัญ ก่อนที่จะเข้ารายการเที่ยง วัน ทัน เ ห ตุ ก า ร ณ์ ว่า

ขวัญอยากที่จะพูด อ ะ ไ ร หรือไม่ โดยสาวขวัญได้เผยว่า ไม่อยากจะพูด อ ะ ไ ร แล้ว

พอถามถึงเรื่องให้ กิ น ข้ า ว ชามเดียวกับหมา สาวขวัญ ต อ บ ก ลั บ ทันที ว่าจะบ้าหรอ

ถ้าทำ แ บ บ นั้น คง โ ด น ห ยุ ม หัวแน่ๆ ส่วนค่า แ ร ง ก็ จ่ า ย วันที่น้องออกเลย

กรรชัย

ขวัญ

สาวใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *