แอนนี่ บรู๊ค สุดปลื้ม กับ รางวัลแม่ดีเด่น

สำหรับคุณแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว สุดสตรอง อย่าง แอนนี่ บรู๊ค ที่ เ ลี้ ย ง

ลูกชายสุดที่รัก น้องฑีฆายุ มาเพียง ลำ พั ง แต่เธอก็ ส า ม า ร ถ ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ซึ่ง ต อ น นี้ ทางด้านลูกชาย โตเป็นหนุ่มแล้ว นอกจากนี้น้องฑีฆายุ ยังเป็นเด็กดี

และช่วยแม่หา เ งิ น เข้าบ้านอีกด้วย โดยคุณแม่กับลูกชายนั้นมีความ ส นิ ท ส น ม กันมาก

จึงมักมี โ ม เ ม้ น ต์ น่ารัก แ ส น อบอุ่นออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ เ รื่ อ ย ๆ

ล่าสุด เรียกว่าเป็น ข่ า ว ดีทีเดียว เมื่อทางด้าน แอนนี่ บรู๊ค ได้ออกมาเผยว่า

ตนนั้นได้รับ ร า ง วั ล คุณแม่ ดีเด่น ร ะ ดั บ โ ล ก ระบุว่า ขอบคุณ ร า ง วั ลนี้ จะ ยื ด ถื อ

และทำ หน้า ที่ ของแม่ที่ดีต่อไป งานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆ ต่างเข้ามา แ ส ด ง ความ ยิ น ดี กันอย่างล้นหลาม

คุณแม่ กับ ลูกชาย

แอนนี่ บรู๊ค

โพสต์แอนนี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *