ยุ้ย จีรนันท์ เปิดใจหลังถูกเม้าท์ ไลฟ์สดขายของ

นัก แ ส ด ง ส า ว มากความสามารถ ที่ ผั น ตัวไปทำอาชีพแม่ค้า สำหรับ “ยุ้ย จีรนันท์” โดยเธอได้มา เ ปิ ด ใจถึงการเป็นแม่ค้า

ที่ตอนนี้เธอได้ แ ต่ ง งานกับ นั ก แสดง ห นุ่ ม “ธันน์ ธนากร” อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่น พร้อมสร้างครอบครัวเดินหน้า ปั๊ ม ท า ย า ท คนแรก

และเธอเองที่นอกจาก รั บ งานใน ว ง การบัน เ ทิ ง ทั้งคู่ก็ได้ หั น มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออน ไ ล น์ สร้าง ร า ย ได้ได้ ม ห า ศ า ล

ร า ย ได้จาก ไ ล ฟ์ ข า ย ของออน ไ ล น์ ได้หลักล้านเลยหล่ะค่ะ ล่าสุด ส า ว ยุ้ย ได้เปิดใจผ่าน ร า ย การ คุย แ ซ่ บ Show ถึงประ เ ด็ น นี้ว่า

“ยุ้ยเริ่มช่วยพี่สาวคนหนึ่งผลิตกระเป๋า ด้วยที่เศรษฐกิจของเราไม่ดีเหมือนเดิม ออน ไ ล น์ นั้นบูมมากๆ ก็อยากช่วยไม่รู้จะช่วยยังไง

ตอนนั้นมี เ ฟ ส บุ๊ ก ส่วนตัวของยุ้ย เอากระเป๋ามาให้ยุ้ยเดี๋ยวยุ้ย ไ ล ฟ์ ให้ที่มีคนติดตาม 3 แสนคน ก็เอากระเป๋ามากองที่บ้าน

เริ่ม ไ ล ฟ์ คนดูอยู่พันกว่าคน ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงกว่า กระเป๋า 60 ใบหมด เ ก ลี้ ย ง เลย นี่คือจุดเริ่มต้นการ ข า ย ของและ ไ ล ฟ์ ส ด

และทำมาเรื่อยๆ ปัญ ห าอุป สร รคเกิดขึ้นเยอะมาก หลายคนบอกว่าเป็น ด า ร า แล้วมีอาชีพแล้วมาแ ย่ ง อ า ชี พ ข า ย ของ

จะบอกว่ายุ้ยก็ต้องทำมาหากิน ยุ้ยเป็นคนขยันมาก เคยทำงานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นแม่ค้า รับ จ้ า ง ข า ย ของ รับ จ้ า ง ถูบ้าน

คิดว่าอาชีพหนึ่งที่เราทำมันอาจจะอยู่ยาก ค่อนข้างลำบาก เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลลูกน้อง ดูแลครอบครัวรวมกว่า 20 ชีวิต

ธุรกิจร้านอาหารที่เปิดมา 7-8 ปี เมื่อเจอ โ ค วิ ด ก็ต้องปิดไป ลูกน้อง 20 คนก็ต้อง ต ก งาน ยุ้ยก็ เ ค รี ย ด ต้องหา เ งิ น ดูแลลูกน้อง ครอบครัว

คิดว่างานออน ไ ล น์ ตรงนี้บูมมากๆมันคือทางเลือกหรือทางรอดอีกทางหนึ่งของยุ้ย ไม่คิดว่าอา ชี พ แม่ค้าออน ไ ล น์ จะ เ สี ยหา ย

ใครมา แ ซ ะ เราไม่เคย ท้ อ เชื่อว่าหลายคนก็หลากหลายความคิด ไม่เก็บมาคิดอะไร ค่ ะ”

ยุ้ย จีรนันท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *