ช็อก นางเอกหน้ากลม เลิกเงียบ ไฮโซหนุ่ม

เรียกว่าเป็นกระแส ข่ า ว ที่สร้างความ ช็ อ ก ให้กับวงการ บั น เ ทิ ง เป็นอย่างมาก

เมื่อทางด้านผู้ใ ช้ติ๊ ก ต๊ อ ก รายหนึ่ง ออกมาเผยถึง ป ริ ศ น า ที่ทำหลายคนต่างทั้ง ส ง สั ย

และขา เ ผื อ กได้ ติ ด ต า ม กัน โดยเป็นข้อความ ป ริ ศ น า ที่ว่า คู่ รั ก คน บั น เ ทิ ง

ส่อ แวว เ ลิ ก เงียบคู่นึง ที่ใบ้ว่าเป็น คู่ รั ก ของ น า ง เ อ ก ดังหน้ากลมกับ ไ ฮ โ ซ หนุ่ม เ ซ ย์ กู๊ ด บ า ย

ระบุว่า ช็ อ ก มาก งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไป แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น อย่างมากมาย

ทั้งบอก อั ก ษ ร ย่ อ พุ่ ง ไปที่ น า ง เ อก อ. กับ ไ ฮ โ ซ อ. อีกทั้งยังว่า ผู้หญิงได้ออกมาพูดเป็น นั ย ๆ

แล้ว รวมไปถึงว่า ได้ เ ว ล า แล้ว หลายปีแล้ว แค่ให้มาบอก ถ้าจะมีใหม่

แต่อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องรอ เ ฉ ล ย ที่ ชั ด เ จ น แล้วว่าเป็นใครกันแน่

โพสต์ดังกล่าว

คู่รัก

เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *