เอส กันตพงศ์ ได้เป็นพิธีกรข่าวแบบเต็มตัว

จาก พ ร ะ เอก ห นุ่ ม สู่ พิ ธี กร ข่ า ว แบบเต็มตัว สำหรับ “เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์”

พ ร ะ เอก ห นุ่ ม ม า ด เข้มของช่อง 7 ได้รับโอกาสใหม่จากทางช่อง 7 ขึ้น แ ท่ น เป็น พิ ธี ก ร ข่ า ว สุด ห ล่ อ

บอกเลยงานนี้ แ ฟ น ล ะ ค ร ถึงกับ ฮื อ ฮ า “ขอบคุณโอกาสดี ๆ จากผู้ใหญ่ที่มอบให้

และได้ ร่ ว ม งานกับทีม ข่ า ว มือ อ า ชี พ 7HD ตื่ น เ ต้ น ไม่แพ้เมื่อครั้งมาร่วม

เกาะ ติ ด ส ถ า น ก า ร ณ์ เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมาเลย ค รั บ

แต่คราวนี้กด ดั น นิดๆ เพราะถือเป็นครั้งแรกในการทำงานใน ฐ า น ะ พิ ธี ก ร ข่ า ว เต็มตัว

ยิ่งได้มา ร่ ว ม งานกับ กู รู ข่ า ว พี่หว่อง พิสิทธิ์ และคน ข่ า ว ตัวจริง พี่ปุ้ม เปรมสุดา”

ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณ เอส กันตพงศ์ ในการทำหน้าที่ใหม่นี้ด้วย น ะ ค ะ

เชื่อ มั่ น ในความสามารถว่าคุณเอสต้องทำได้อยู่แล้ว ค่ ะ

เอส กันตพงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *