เปิดภาพบ้าน ต่าย เพ็ญพักตร์ วัย 61 ปี

หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับ “ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล” นัก แ ส ด ง น า ง แบบ

และนัก ร้ อ ง ชาวไทย และ ต่ายนั้นมีชื่อ เ สี ย ง จากการ ถ่ า ย แบบ เ ป ลื อ ย

เริ่มต้นก้าวแรกใน ว ง การบัน เ ทิ ง ด้วยตำแหน่งชนะเลิศการประกวด น า ง งามตุ๊กตา ท อ ง ปีพ.ศ. 2519

นัก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ ฉ า ย า นัก แ ส ด ง ส า ว 2000 ปี สำหรับ “ต่าย เพ็ญพักตร์” กับชีวิตวัย 61 ปี

ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพียงลำ พั ง แต่ความ ส ว ย ของเธอไม่เคยลดลงเลย ถึงอายุจะมากแล้ว

ยัง เ ต่ ง ยัง ตึ ง เพราะดูแลตัวเองดีมากๆ ฝี มื อ การ แ ส ด ง ของเธอก็ไม่ธรรมดา ผ ล งานเยอะมากๆ

ได้รับ ร า ง วั ล กา รั น ตี มากมาย ปัจจุบัน อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพัง บ้านก็ จั ด ส ว น เองทั้งหมด

ดูดีมี ส ไ ต ล์ แบบสุดๆ บรรยากาศก็ดี ภายในบ้านก็ ส ว ย น่าอยู่มากๆ

ต่าย เพ็ญพักตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *