ดา​ ประกาศท้องลูกคนแรกแล้ว

สำหรับนัก ร้ อ ง ส า ว เสียง ท ร ง พ ลั ง “ดา ธนิดา ธรรมวิมล หรือ ดา เอ็นโดรฟิน”

หลังจาก ค ว ง แ ฟ น ห นุ่ ม แ ร็ ป เปอร์ เดนนิส ไทยคูน เข้าพิธี ห มั้ น และจดทะเบียน ส ม ร ส

ไปเมื่อเดือน มี.ค. 2565 ก่อนจะ จั ด งาน ฉ ล อ ง วิ ว า ห์ ไปเมื่อเดือน ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกรายจ้า ซึ่งวันที่ 1 กันยายน 2565

เป็นวันคล้ายวัน เ กิ ด ดา เอ็นโดรฟิน อายุครบ 36 ปี เ จ้ า ตั ว ก็ประ ก า ศ ข่ า ว ดี

ในวันคล้ายวัน เ กิ ด โ พ ส ต์ ค ลิ ป อั ล ต ร า ซ า ว น ด์ ลูกในท้อง พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า

“ขอบคุณคำ อ ว ย พรวัน เ กิ ด จากทุกคนนะ…ปีนี้อยากจะบอกว่า

ดาได้ของขวัญวันเกิดที่พิ เ ศ ษ ที่สุดแล้วนะ” THE BEST BIRTHDAY PRESENT EVER!”

โดยมีนัก ร้ อ ง นัก แ ส ด ง แ ฟ น ค ลั บ เข้ามาคอม เ ม น ต์ แสดงความยินดีกันมากมาย

ดา เอ็นโดรฟิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *