นุ๊กปาย เผยถูกถล่ม หลังลดสถานะคู่จิ้น เหลือเฟื่อน

สำหรับ นั ก ร้ อ ง คู่ จิ้ น ดัง อย่าง นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย โอริโอ้ ที่ได้ออกมาเผยถึง ส า เ ห ตุ ที่ลด ส ถ า น ะ ผ่านทางรายคุย แ ซ่ บ โ ช ว์ ที่ว่า

หลังจาก ป ร ะ ก า ศ ลด บ ท บ า ท การเป็น คู่ จิ้ น ก็เจอ ด ร า ม่ า หนัก ที่มีแฟน ค ลั บ บางส่วนไม่เห็นด้วย

เนื่องจากไม่เข้าใจถึงมุมที่พวกตน ต้ อ ง ก า ร สื่อ ซึ่งปายนั้นก็เป็นสาว ห ล่ อ และได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่า ส ถ า น ะ เพื่อนคือดีที่สุด

แต่ก็มีความ ห่ ว ง ใ ย ให้แก่กันตลอด แล้ว ส า เ ห ตุ หลักที่ ยุ ติ คู่ จิ้ น นั้น คือการทำงานจะได้กว้างขึ้น เพราะปายไปเล่นเอ็มวีหรือซีรีย์ก็ต้องมี น า ง เ อ ก

ในมุมของนุ๊กก็เช่นเดียวกัน หลายคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่า ทำไมปายไม่ได้เป็น น า ง เ อ ก หรือนุ๊กไม่ได้เป็น พ ร ะ เ อ ก

จึงมองไปถึงเรื่องงานของอ น า ค ต ที่ทุกคนติดยังภาพที่มีนุ๊กก็ต้องมีปาย เลยทำให้ทำงาน ลำ บ า ก ทั้งนี้เป็นการ ตั ด สิ น ใ จ ของเราทั้งคู่

เลยไป ป รึ ก ษ า กับค่าย เรื่องความ สั ม พั น ธ์ นั้น มันมากกว่าคำว่าเพื่อน ส นิ ท เพราะอยู่ด้วยกันมานานถึง 6 ปี มันคือทุกอย่าง มองหน้าก็ รู้ ใ จ แล้ว

ส่วนคำว่า เ ฟื่ อ น นั้นเป็นน้อง ศิ ล ปิ น ในบ้านที่พูดกันมา และมัน เ ห ม า ะ สุดแล้ว แปลได้ 2 แบบ

ทั้งเพื่อนและแฟน เพราะความ ห่ ว ง ใ ย ที่เรามีให้แก่ มันสูงมากไม่แพ้กับคำว่าแฟน และจะเป็นเพื่อนกันแบบตลอดไป

นุ๊ก

ป๊ายปาย

นุ๊ก-ปาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *