ชาวเน็ต เดือด หลังโยคีปอ โยคีโรเบิร์ต แถลงข่าวด่วน

“แตงโม นิดา” ต ก เรือส ปี ด โ บ๊ ท กลางแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เ สี ย ชี วิ ตเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา

ไ ฮ โ ซ ปอและโ ร เ บิ ร์ ต 2คน ที่อยู่บนเรือ บ ว ช เป็น โ ย คี กับ ห ล ว ง พี่อุเทน เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ท่าไม้ และไป ป ฏิ บั ติ ธ รร ม ที่สวนผึ้ง

ล่าสุด เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก วัดท่าไม้ แ ช ร์ โ พ ส ต์ ข้อความ พรุ่งนี้ฟัง ข้ า พ เ จ้ า พ ร ะ ญ า ณ วิ ก ร ม (อุเทน สิริสาโร)​

จะ แ ถ ล ง ข่ า ว เรื่อง สำ คั ญ มาก พร้อม แ ค ป ชั่ น แ จ้ ง อีกว่า #ข่าว ด่ ว น18มีค.!!! เวลา 9.30 น. ที่สวนผึ้งพร้อม ค ลิ ป สำ คั ญ

คือมี ตชด.ล้ อ ม ส กั ด รถและ ส ะ ก ด ร อ ย ตาม พ ร ะ อุเทนกล่าวว่า รัก อ.สวนผึ้งมาก อ า ต ม า ไม่ได้มี เ จ ต น า ทำให้ เ สี ย ห า ย

ฝากถึงท่าน ผบ.ตร. เเละ ผบช.ตชด. อ า ต ม า ถูก ตชด. ล้ อ ม เเล้วก็ ส กั ด รถเเล้วเเถม ส ะ ก ด ร อ ย ตาม ตั้งเเต่อยู่บนเขา

ตอนเดิน ธุ ด ง ค์ ปอ โรเบิร์ต ก็พอใจ เขาเดิน จ น ข า แ ต ก จ น เ ลื อ ด ออก แต่ส่วนเรื่องจะ พู ด ความ จ ริ ง หรือไม่นั้น

ยังไงเราก็อยู่กับความ จ ริ ง โ ย ม ทั้ง 2 เขา รั บ ปากจะพูดแต่ความ จ ริ ง แล้วหลังจาก เ กิ ด เ หตุ จะพาไปเข้า ก ร ร ม ฐา น  9 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *