สาววิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แต่งเป็นพระแม่กาลี งานกีฬาสี

ฮื อ ฮ า กันทั้ง TikTok กับภาพขบวนแห่กีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หลังจาก ป ร า ก ฎ ภาพนักศึกษา

แ ต่ ง กาย เป็น พ ร ะ แม่กาลี จาก ซี รี ย์ ธีมอินเดีย “มหากาลี เทวีพิทักษ์โลก” พร้อม ร ะ บุ ข้อความว่า “นักเรียนใจถึง เราก็ใจถึง”

#พระแม่กาลี #กีฬาสีเทคนิคบุรีรัมย์ #สีแดง #เทคนิคบุรีรัมย์ และ ค ลิ ป ดั ง กล่าวมี ช า ว เ น็ ต เข้าไปติดตามจำนวนมาก

เนื่องจากดูแล้ว ส ม จริงและมีความ ก ล้ า เมื่อสอบถามเป็น น.ส เทพจุฬา ใจกล้า หรือ เฟิร์น อายุ 19 ปี

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คณะบัญชี ปวส.ปี 1 คณะบัญชี บอกว่า โรงเรียนได้มีการจัด แ ข่ ง ขัน กี ฬ า สี ประจำปี

ตนอยู่ในกลุ่มสีแดง ร่วมกับคณะโยธา บัญชี และคณะก่อสร้าง ได้รับการติดต่อจาก รุ่ น พี่ ซึ่งมารับงาน อ อ ร์ แ ก ไ น ซ์ งานกีฬาสี

อยากให้ แ ต่ ง ชุดแม่กาลี เพื่อ สี สั น ของสีแดง ตนจึงตกลงทันที ใช้เวลา แ ต่ ง ตั ว ประมาณ 2 ชม. หลังจาก แ ต่ ง ตั ว เสร็จ

แต่เมื่อส่องกระจกดูตัวเองก็รู้สึก ข น ลุ ก โดย เ ฉ พ า ะ หลังจากมีการถ่าย ค ลิ ป ออกมา รู้สึก ห วิ วๆ เวลานอนก็เหมือนมี

เ จ้ า แม่กาลีตามอยู่ตลอดเวลา และ ด้ า น นายอดิศักดิ์ เพชรไทยสงค์ ศิษย์เก่าคณะโยธา วิทยาลัยนิคบุรีรัมย์ เป็นคนต้นคิด

อยากให้ทำคอน เ ท น ต์ แปลกๆ แต่มีสิ่ง ด ล ใจอยากให้ แ ต่ ง เป็น พ ร ะ แม่กาลี เพราะมีความเกี่ยวพันส่วนตัว งานนี้ชาว เ น็ ต ชื่ น ช ม มาก

น.ส เทพจุฬา ใจกล้า หรือ เฟิร์น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *