กวาง เผย พิงกี้ ร้องไห้หนักมาก หลังเข้าเยี่ยมครั้งแรก

“กวาง ฟ้ารุ่ง” อดีต น า ง ง า ม ส า ว เ จ้ า ของตำ แ ห น่ ง Miss Thailand Universe 2007 เพื่อน ส นิ ท ของ “พิ้งกี้”

โ พ ส ต์ ภาพคู่เพื่อน พร้อมชวนส่งกำลัง ใ จ ให้พิ้งกี้ ระบุว่า “Let’s send her love @pinkysavika

มีข้อความ อ ย า ก บอกพิ้งกี้ อ ะ ไ ร บ้าง สามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่ค่ะ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้

จะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านค่ะ” ล่าสุด “กวาง ฟ้ารุ่ง” เดินทางไปเยี่ยม “พิ้งกี้” ที่เรือนจำ โดย เ จ้ า ตัวเล่าหลัง เ ยี่ ย ม ว่า

“กวางได้เดินทางไปพบพิ้งกี้ กวางเองก็ เ ค รี ย ด พิ้งกี้เองก็ เ ค รี ย ด เขาต้องรองรับความ ก ด ดั น ความ อึ ด อั ด

กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งเขาได้ ถ่ า ย ทอดให้เราฟัง คนอยู่ข้างในก็จะคิด ฟุ้ ง ไปเยอะ เพราะ ถู ก ตั ด ข า ด จากโลกภายนอก

ได้รับข้อมูล ข่ า ว ส า ร จากเพียง ท น า ย ครอบครัวและเพื่อน ส นิ ท แต่เขาต้องเข้มแข็งเพราะว่ายังมีคุณแม่อยู่ด้วย

มีกระ ท บ เรี่องความรู้สึก มี ร้ อ ง ไ ห้ บ้าง ใจจริงกวางหวังว่า อ ย า ก ให้มีการประ กั น ตัวพิ้งกี้ชั่วคราว

เพราะที่ ผ่ า น มาเขาก็บริ สุ ท ธิ์ ใจ พ ย า ย ามทำงาน และไม่มีท่าทางว่าจะ ห ล บ ห นี เขาตั้งใจทำงาน ทำงานหนัก

แต่พิงกี้ห่วงความรู้สึกคนข้างนอกว่าจะคิดยังไง แต่กวางได้รวบรวมกำลังใจไปบอกเขาก็รู้สึกมีกำลังใจเยอะมาก

ทุกคนรอวันที่พิ้งกี้จะได้ออกมาพูดได้ออกมาชี้ แ จ ง ในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่ง พิ้งกี้เขาก็เป็นห่วงไม่ อ ย า ก ให้กระทบกับงานละคร

กวาง ฟ้ารุ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *