เด็กนักเรียน ร้องไห้เดินตากฝนกลับบ้าน

วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ห นั ก หลังผู้ใช้ TikTok ชื่อ popeye_4426 ได้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป วิดีโอ

เป็นภาพเด็กนักเรียนตัวน้อย เดินอยู่ริมถนน ท่ า ม กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่าง ห นั ก

โดยเอากระเป๋ายก บั ง ศีรษะเอาไว้ แต่ก็ไม่ช่วยอะไร เพราะฝนตก ห นั ก จนเปียกปอนไปทั้งตัว

ผู้ โ พ ส ต์ ซึ่งเป็นคนที่เห็น เ ห ตุ การณ์ได้เข้าช่วย เ ห ลื อ เด็กคน ดั ง กล่าว ที่เดินริมถนนตามลำ พั ง

เมื่อสอบถามเด็กต้องเดิน ก ลั บ บ้านเอง เนื่องจากตนเองทำงานเสร็จช้า เ ลิ ก เรียนช้ากว่าเพื่อน

ทำให้ไม่ทันรถรับส่งที่ ก ลั บ ไปก่อน ซึ่งน้องนักเรียนจำต้องเดิน ร้ อ ง ไ ห้ ก ลั บ บ้านตามลำ พั ง

ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่าง ห นั ก ทำให้ เ กิ ด เสียงวิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่าง ห นั ก จากชาว เ น็ ต

และก็มองว่าคุณครูก็ทำ เ กิ น เ ห ตุ มักจะชอบ ขู่ นักเรียนว่า หากงานไม่เสร็จไม่ต้อง ก ลั บ บ้าน

เนื่องจาก เ ห ตุ การณ์ใน ค ลิ ป มีฝนตก ห นั ก และรถขับ เ ร็ ว อาจจะทำให้เกิด อั น ต ร า ย กับเด็กได้

เด็กนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *