พี สะเดิด เผยข่าวร้าย ป่วยหนัก

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อย่าง พี สะเดิด เจ้าของฉายา ตำนานร็อก อี ส า น เมืองไทย

ที่ได้ ห า ย หน้า ห า ย ตา ออกไปจาก ว ง ก า ร พักใหญ่ ล่าสุด ทางด้าน พี สะเดิด ได้ออกมาเผย

เรื่องราวใน อ ดี ต ที่เคย ป่ ว ย หนักว่า ตอนนั้นมี ก้ อ น เ นื้ อ ที่นม 2 ข้าง แต่ก็ไม่ได้สนใจ จนกระทั่งไปเล่นคอนเสิร์ต

แล้วตนใส่เสื้อยืดสีขาว พอ เ ห งื่ อ ออก เลยเห็นว่ามันใหญ่แบบผิด สั ง เ ก ต จึงตัดสินใจไปหา ห ม อ ต ร ว จ

เช็คค่า ม.. .ะ.. เ…. ..ร็… ….ง เต้านม 3 ครั้ง แล้วมันมี ค่ า ขึ้น พอ ห ม อ เตรียมที่จะ ผ่ า ก็ไม่ได้ ผ่ า เลยไป ป รึ ก ษ า อาจารย์ ที่เคยทักตน

ซึ่งเป็นความ เ ชื่ อ ส่วน บุ ค ค ล ก็โทรไปถามว่าจะเป็น อ ะ ไ ร ไหม เพราะตนมีก้อนเนื้อ เ ชื้ อ …ม… .ะ.. เ.. …ร็.. …ง

แต่ท่านก็บอกว่า ไม่เป็น อ ะ ไ ร ให้ลอง ภ า ว น า กินผัก ก็ผ่านมา 5-6 เดือน เ ว ล า ไปเล่นคอนเสิร์ต

ก็ต้องใช้ เ ท ป ปิดไม่ให้มัน นู น ขึ้นมา แต่ก็ทำอย่างที่ท่านบอก มันดีขึ้น พอ ก ลั บ ไป ต ร ว จ อีกทีก็ไม่มีแล้ว

นั ก ร้ อ ง

พี สะเดิด

นอน ป่ ว ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *