อึ้งหนัก อิงฟ้า วราหะ ถูกค่ายเก่า ฟ้องพันล้าน

เรียกว่าเป็น น า ง ง า ม ที่มี แ ฟ น ค ลั บ ติ ด ต าม มากทีเดียว สำหรับ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์

ที่กำลังโด่งดัง และเป็นพรีเซนต์สินค้าอยู่หลายตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี ข่ า ว เกี่ยวกับเรื่อง ค่ า ย เพลงเก่า

ออกมา พู ด ถึ ง เธอว่ายังติด สั ญ ญ า จากทาง ค่ า ย แสงระวี และ ดำ เ นิ น ก า ร เรื่อง ฟ้ อ ง ร้อง

ล่าสุด ทางเพจณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ว่า ห ม า ย ศ า ล จากยายมาแล้ว อ ลั งก า ร สมกับการรอคอย อีกทั้ง เต๋า ทวีพลู ก็ออกมาเผยเช่นกันว่า

อิงฟ้า ถูก ค่ า ย เพลงดัง ยื่น ฟ้ อ ง เรียกค่า เ สี ย ห า ย พันล้าน และทางด้าน อิงฟ้า ได้มาออกงาน อี เ ว้ น ต์ ที่ตนนั้นได้เป็น พรี เ ซ น ต์

จึง พู ด ถึ ง ประเด็นดังกล่าวว่า ทราบแล้วว่ามีการส่ง เ อ ก ส า ร มาและได้อ่านแล้ว ก็มี ที ม ท น า ย ของกองช่วย ตนนั้นก็เตรียมตัว

มั่นใจในความบ ริ สุ ท ธิ์ ของตัว ก็ต้องมาสู้กัน แล้วตนก็ไม่ได้อึ้งกับค่า เ รี ย ก ร้ อ ง เพราะตอนเป็น ศิ ล ปิ น ใน ค่ า ย ก็ประมาณนี้

ต อ น นี้ ด้านณวัฒน์ก็ให้ กำ ลั ง ใ จ ตน บอกไม่ต้องคิดมาก สู้ไปด้วยกัน และให้ผู้ใหญ่ จั ด ก า ร เนื่องจากตนงาน เ ย อ ะ

ต้องบอกก่อนเลยว่าตนนั้นไม่เคยเจอ ห ม า ย ศ า ล แ บ บ นี้ มันก็มี ต ก ใ จ และ กั ง ว ล บ้าง แต่ก็มีเตรียมใจไว้แล้วมันต้องเจอ ไม่มีการ ติ ด ต่ อ หลังไมค์มาก่อน

ปล่อยให้ไปกระบวนการของ ศ า ล ก็ต้องรอดู มีข้อความทั้งที่เป็นจริงและไม่จริง เกินจริงมากแค่ไหน

ต้องสู้ใน ชั้ น ศ า ล ส่วนจะมีการ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย หรือไม่นั้น คงต้องรอ ติ ด ต า ม กันต่อ

แจ้งได้รับ ห ม า ย ศ า ล

โพสต์บอสณวัฒน์

อิงฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *