ฟิล์ม เผยแล้วหลังถูกโยง โต้ง-ปราง เลิกกัน

ปิด ฉ า ก ความ รั ก 10 ปี สำหรับนัก แ ส ด ง ส า ว “ปราง กัญญ์ณรัณ” กับนัก ร้ อ ง ดั ง “โต้ง ทูพี”หลังทุกคนได้ฟังจากปากของปรางแล้ว

คือทั้งคู่ ยุ ติ ความสัมพันธ์กันจริงๆ โดยไม่มีมือที่สาม แต่ พ ร ะ เอก ห นุ่ ม “ฟิล์ม ธนภัทร” ถู ก โ ย ง เ อี่ ย ว ว่าเป็นมือที่ 3 ทำ รั ก ของทั้งคู่นั้นต้อง พั ง ลง

โดย ห นุ่ ม ฟิล์ม ธนภัทร ก็ต้องรีบออกมา เ ค ลี ย ร์ ทันทีในงาน แ ถ ล ง ข่ า ว เปิดผังละช่องวัน 31 โดย ชี้ แ จ ง เกี่ยวกับประ เ ด็ น ทั้งหมด

พร้อมย้ำชัดถึง ส ถ า น ะ กับ ปราง เอาไว้ว่า “ก็เป็นเรื่องปกติ เราทำงานด้วยกัน ส นิ ท กันแล้วก็เค้าก็มี ข่ า ว พอดี

มั น ก็ไม่แปลกที่จะถูก โ ย ง ถูกจับตามอง ส่วนตัวผมไม่ได้ ซี เ รี ย ส ค รั บ ผมรู้สึกว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้ ซี เ รี ย ส อะไร

ก่อนหน้านี้ก็มีคุยกับปรางบ้างก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรก แต่บอกเลยว่าก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆ” เรา ส นิ ท กันเหมือนพี่น้อง

ด้วยความเป็น พ ร ะ เอก-น า ง เอก เราถึงกล้าที่จะเล่นเต็ม 100 ปรางก็ปกติทุกอย่าง และตัวฟิล์มเองก็ยอมรับว่า

ชื่นชอบในตัวปราง เพราะด้วยความ ส ว ย ของเขา แต่เราเป็นพี่น้องกันจริงๆ ตอนนี้ มั น ดีที่สุดแล้ว อนาคตก็เรื่องของ มั น

ฟิล์ม ธนภัทร

ปราง กัญญ์ณรัณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *