ตงตง เผยเหตุหวานน้อยลง รับเจ้าชู้

สำหรับ คู่ รั ก ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ตงตง กฤษกร กับ สาวเบส คำสิงห์ ลูกสาวของ นั ก ม ว ย ชื่อดัง โดยก่อนหน้านี้ทางด้านสาวเบสออกมาเผยถึง

แ ฟ น ห นุ่ ม ว่า ถ้าใครมี ห ลั ก ฐ า น ว่าหนุ่มตงตง เ จ้ า ชู้ ให้ส่งมา และพบว่าเป็นเรื่องจริง ตนจะ เ ลิ ก ทันที

ล่าสุดทางด้าน พระเอกหนุ่ม ตงตง ได้ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าว หลังจาก แ ฟ น ส า ว ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ไป ตนนั้น เ ค า ร พ การ ตั ด สิ น ใ จ ของเบส

เพราะเบสเป็นคนที่ ชั ด เ จ น อยู่แล้ว และก็เข้าใจด้วย ซึ่งตนก็บอกกับทุกคนมาตลอดว่า ตนนั้นเป็นคน เ จ้ า ชู้ แต่ ต อ น นี้ ไม่แล้ว

ผ่านมา 2 ปี ตนทำงานมา5-6 ปี ก็อยากจะมีความสุข ไม่อยากให้มี อุ ป ส ร ร ค ที่ตนหยุดนั้นไม่ใช่เพราะเบสดุ แต่เพราะเบสเป็นคนดี

ก ตั ญ ญู ดูแลครอบครัว และทำงานเก่ง มาด้วยความ จ ริ ง ใ จ ซึ่งสร้างความ เ ชื่ อ ใ จ โดยการที่ ถ่ า ย ง า น เสร็จก็ไปเจอกัน

เรื่องที่ต้อง ป รั บ จู น กันมันก็มี ต้องเรียนรู้ อ ะ ไ รกันอีกเยอะ มี ท ะ เ ล า ะ กันบ้าง ไม่มีใครที่ ค บ กั น แล้วเข้าใจกันเต็มร้อยหรอก

แล้วช่วงหลังมาที่หลายคนต่าง ส ง สั ย ว่าทำไมไม่มี โ ม เ ม้ น ต์ หวานๆเหมือนเมื่อก่อน ก็เป็นเพราะช่วงนั้นมันมี เ ว ล า ใช้ชีวิตถ่าย ค ลิ ป

แต่ ต อ น นี้ สถานการณ์ มันเริ่มดีขึ้นแล้ว ต่างก็คนก็ต่างทำงาน เ จ อ กั น น้อยลง จึงทำให้ไม่มี โ ม เ ม้ น ต์ หวานๆมาให้เห็นแบบก่อน

ตงตง

หนุ่มตงตง กับ สาวเบส

สุดหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *