โจอี้ บอย ถูกนางเอกดังด่ายับ หลังซื้อบ้านหรู

แ ย่ ง กันอยากเป็นเจ้าของ สำหรับบ้าน ห รู ย่าน ท อ ง ห ล่ อ ที่มีคนในวงการ บั น เ ทิ ง ไปดูถึง 3 คน

โดยคนแรกคือคุณโจอี้ บอย ที่ดูแล้ว ด้วยความ ส ว ย ของบ้านจึง ตั ด สิ น ใ จ ซื้อทันที

และได้เล่า เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้ในรายการ The driver โดยหนุ่มโอ๊ต ปราโมทย์ พิ ธี ก ร ได้เอ่ยถึง

บ้านหลังนี้ เพราะตนเองนั้นก็ไปดูมาเช่นกัน บ้านสวยมากจริงๆ แต่ก็ยังเป็นคนที่สาม

ส่วนคนที่สอง ที่ เ สี ย ด า ย บ้านหลังนี้อย่างมาก และอยากได้มากๆ ถึงกับ ด่ า ยั บ ทีเดียว ว่า บ้านหนู

ก็คือ น า ง เ อ ก ส า ว ญาญ่า อุรัสยา ด้วยทำ เ ล และความ ส ว ย ง า ม ของบ้าน ทำให้สาวญาญ่า

เ สี ย ด า ย บ้านหลังนี้อย่างมาก เพราะบ้านหลังนี้ได้ ต ก เป็นของคุณโจอี้บอยเป็นที่เรียบร้อย

แถมทางด้านโจอี้ยังอวดบ้านอีกว่า บ้านตนนั้นติดกับ ดิ เ ม อ รั ล ด์ อีกด้วย ขนาดยังไม่เห็นตัวบ้าน

แต่ทราบว่าเหล่า ด า ร า พากันอยากได้บ้านหลังดีอย่างมาก ก็พอ เ ด า ได้เลยว่า บ้านต้อง ส ว ย มากๆอย่างแน่นอน

ญาญ่า

โจอี้บอย

จากราายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *