เต้ย แต้ว เผยความน่ารัก ย้อนวัยใส่ชุดนักเรียนเยี่ยมโรงเรียน

สำหรับ 2 น า ง เ อ ก เพื่อน ซี้ แ ก๊ ง เดียวกัน อย่าง แต้ว ณฐพร กับ เต้ย จรินทร์พร ที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน

ตั้งแต่ช่วงเรียน มั ธ ย ม นั้น ที่พอจบแล้วก็เข้าสู่ ว ง ก า ร บันเทิงตามๆกัน ซึ่งทั้งคู่นั้นมี ผ ล ง า น มากมาย

จนมี ชื่ อ เ สี ย ง โด่งดัง ล่าสุดทั้งคู่นั้น ได้พากันไป เ ยี่ ย ม โรงเรียนเก่า คือ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โดย แ ต่ ง ตั ว ย้อนวัยในชุด นั ก เ รี ย น ที่เผยความ น่ า รั ก สดใส บ ร ร ย า ก า ศ เต็มไปด้วยความ อ บ อุ่ น

ทำเอาเหล่าบรรดานักเรียนรุ่นน้องต่าง ก รี๊ ด กันหนักมาก และด้านโรงเรียนก็ ต้ อ น รั บ เป็นอย่างดี

รวมไปถึงบรรดาครูอาจารย์ก็ต่าง ป ลื้ ม ปิ ติ ที่ลูกศิษย์ ก ลั บ ม า เ ยี่ ย ม เยือน และชื่นใจที่ได้ดี

แถมยังสร้าง ชื่ อ เ สี ย ง ให้กับโรงเรียนอีกด้วย งานนี้นักเรียนได้พากันมา ต่ อ แ ถ ว

ขอ ถ่ า ย รู ป ร่วมกับสาวเต้ย และ สาวแต้ว กันเป็นแถว พร้อมกับชมทั้งคู่นั้นดู ห น้ า เด็กมาก

สาวเต้ย กับ สาวแต้ว

เพื่อนซี้

เต้น จรินทร์พร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *