มดดำโดนด้วย หลัง เคนโด้ บอกชื่อคนชวนจ๊ะทำนม ก่อนเสียเงิน 20ล้าน

จาก ข่ า ว ประ เ ด็ น แ ช ร์ ลูก โ ซ่ Forex-3D มดดำ เผยในรายการ แ ฉ มีคนใกล้ตัวลง เ งิ น ไป 5 ล้าน

เพราะเห็นเด็กๆ ด า ร า ได้กันแต่ก็มี ด า ร า อีกหลายสิบคนที่ลงไปแล้วไม่ได้คืน ช็ อ ก กว่านั้น

คือ เ งิ น 2,500 ล้านบาท จากเด็กคนเดียว ไม่มีการ เ ท ร ด เลย เคนโด้ เผยว่า ภาพที่เขานั่ง เ ท ร ด กัน

คือหลังบ้านให้คนคอน โ ท ร ล ก ร า ฟ ขึ้นลงมีโปรแกรม บั ง คั บ ไว้ ไม่ได้มีการ เ ท ร ด จริง

และตอนบัญชีพิงกี้ โ ด น อา ยั ด ส่วนการ ยึ ด ท รั พ ย์ ไม่ใช่ อภิรักษ์ (อภิรักษ์ โกฎธิ CEO)

คนเดียวที่ โ ด น คนที่เกี่ยวข้อง อภิรักษ์ โ ด น ด้วย มีคนที่ชวน จ๊ะ ก็อยู่ในวงนี้ (19 คน) ชื่อ แก้มบุ๋ม

แต่ไม่ใช่ แก้มบุ๋ม (ปรียาดา) ที่เป็น ด า ร า นะ (แต่เป็นแก้มบุ๋ม แ ฟ น นายแบบ) ชวน จ๊ะ ไปทำนมตอนแรก

หลังๆไปลง Forex-3D ด้าน มดดำ กล่าวว่า ใช่ที่ จ๊ะ มันพูดว่า ไปทำนมเกา ห ลี

แม่รู้ไหมหนูทำนมมาข้างละเท่าไหร่ ข้างละ 10 ล้าน ที่ โ ด น ไป คือคนนี้มาชวน

จ๊ะ นงผณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *