ดีเจแมน ใบเตย โดนคดีแชร์forex

จากกรณีเรื่อง ค ดี แ ช ร์ forex ทางด้านอัยการสั่งฟ้อง 3 สำนวน ที่ ค ดี แรกนั้นมีนาย อภิรักษ์ โกธิ กับพรรคพวกรวม4 คน

ในความผิดพรบ.คอมฯ และ พรก.ร่วมกัน กู้ ยื ม เ งิ น อันเป็นการ ฉ้ อโ ก ง ประชาชนและร่วมกัน ฉ้ อโ ก ง ประชาชน

ส่วนค ดี ที่ 2 ฟ้ อ ง นายสุภิญโญ มีสมปราชญ์ อีกสำนวน โดย2 สำนวนเเรกมีผู้ ต้ อ ง ห า รวมกัน 5 คน ทั้งนี้ 2 สำนวนนี้

ศ า ล ได้สั่งรวมพิจารณาเป็น ค ดี เดียวกันและนัด ต ร ว จ พยาน ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 09.00 น.

ต่อมาวันที่18/08/65 ได้มีการยื่น ฟ้ อ ง นายสรายุทธ พี่ชายของ น า ง เ อ ก ส า ว พิ้งกี้ สาวิกา กับพวกรวม 19 คน

ซึ่งมีสาวพิ้งกี้ด้วย ทำให้3 สำนวนรวมแล้วมี จำ เ ล ย ทั้งหมด 24 คน ในคำสั่งของพนักงาน อั ย ก า ร สำนักงาน ค ดี พิเศษ4

แนะนำให้ดำเนิน ค ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ร่วม ก ร ะ ทำ ผิดและฐานใน ผู้ ต้ อ ง ห า อีก 16 ซึ่ง 2 ใน 16 คนนั้น

เป็นคนในวงการ บั น เ ทิ ง คือ ดีเจแมน พัฒนพล กับ ภ ร ร ย า สาว ใบเตย อ า ร์ ส ย า ม

จากที่พนักงาน อั ย ก า ร ได้ประสานกับดีเอสไอ ทราบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ที่จะ ดำ เ นิ น ค ดี ทั้ง 16 คน ตามที่ อั ย ก า ร แ น ะ นำ ไป

ดีเจแมน กับ สาวใบเตย

พิ้งกี้ สาวิกา

ใบเตย ดีเจแมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *