อาลัย สมบัติ เททะนี จากไปอย่างสงบ

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ตลอดกาล อย่างสมบัติ เมทะนี หรือพ่อแอ๊ด เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย

ศิลปิน แ ห่ ง ช า ติ สาขาศิ ล ป ะ การแสดง ปี2559 ที่ถือว่าเป็น นั ก แ สด ง

และผู้ กำ กั บ หนังชื่อดัง อีกทั้ง กิน เ น ส บุ๊ ค ยังบันทึกว่าเป็น นั ก แ ส ด ง ที่รับบท

พ ร ะ เ อ ก มากสุดในโลก ที่แสดง 617 เรื่อง ชีวิตส่วนตัวนั้น ได้ ส ม ร ส

กับ ภ ร ร ย า กาญจนา เมทะนี มีลูกด้วยกัน 5 คน

ล่าสุด ได้ทราบ ข่ า ว ร้ า ย การจากไปอย่าง ส ง บ ของ พ่อแอ๊ด สมบัติ เมทะนี วัย 85 ปี

ซึ่งทางด้านพ่อแอ๊ด ได้ ห ลั บ ไปเฉยๆ ขอให้พ่อแอ๊ดนั้นไปสู่ ภ พ ภู มิ ที่ดี

เหล่าบรรดาคน บั น เ ทิ ง ต่างแสดงความไว้ อ า ลั ย ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ค กันอย่างมากมาย

พ่อแอ๊ด กับ ภรรยา

สมบัติ เมทะนี

โพสต์ของสรยุทธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *