สุดเดือด หมอ พยาบาล เม้าธ์แรง หลังเวียร์ วิกกี้ ประกาศท้อง ลั่นสมควรไหม

เมื่อ วั น แ ม่ ที่ผ่านมานั้น ทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่มมาดเข้ม อย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ ภ ร ร ย า สาว วิกกี้

ที่ออกมาประกาศ ข่ า ว ดี ผ่านทางไอจี ว่า กำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ มื อ ใ ห ม่ เพราะสาววิกกี้นั้นกำลังตั้ง ท้ อ ง ลูกคนแรก

เหล่าบรรดาคนในวงการ บั น เ ทิ ง และแฟนๆต่างเข้ามา แ ส ด ง ความยินดีกันอย่างล้นหลาม

ล่าสุด ได้มีเพจดัง ออกมา โ พ ส ต์ ถึงเรื่องดังกล่าวว่า เวียร์-วิกกี้ ป ร ะ ก า ศ มีลูกแล้ว รับทราบและยินดี

ทำให้ทั้ง ห ม อ และ พ ย า บ า ล ต่างมา ค อ ม เ ม้ น ต์ ไปต่างๆนาๆ ที่ว่า ห ม อ สู ติ ยินดีด้วย ห ม อ เด็ก ยินดีด้วยเช่นกัน

พร้อมทั้งมีคำ ศั พ ท์ เฉพาะของ แ พ ท ย์ ที่เป็นการ พู ด ถึ ง ค ล อ ด ก่อนกำหนด จน ก ล า ย เป็นกระแส ด ร า ม่ า

เนื่องจากสร้างความไม่ พ อ ใ จ กับ ช า ว เ น็ ต หลายคน ที่มองว่า เป็นถึง บุ ค ล า ก ร ทางการ แ พ ท ย์

ไม่ควรที่จะมาพูดจา เ ห น็ บ คนไข้ ถึงแม้จะ แ ส ด ง ความ คิ ด ในฐานะ ห ม อ หรือ พ ย า บ า ล ก็ตาม

 

ควรจะ นึ ก ถึ ง ความเหมาะสมและ จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ทางด้านเพจดัง ได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้ว

หนุ่มเวียร์ สาววิกกี้

เม้นต์ดังกล่าว

อวดเบบี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *